34ο Συνάντηση – Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
Εισήγηση Εφορείας Εκπαίδευσης

Αν και ο όρος εκπαίδευση πρωτοεμφανίστηκε τον 12ο αιώνα, γύρω στο 1200 μ.Χ., στη βόρεια και κεντρική Ευρώπη, για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού, εν τούτοις, η εκπαίδευση ήταν κάτι που απασχολούσε την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Μελετώντας τους αρχαίους πολιτισμούς, συναντά κανείς πολλά και ποικίλα μοντέλα εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας κυρίως του όρους ανατροφή, αγωγή, μόρφωση.
Πριν από το 1200, η παροχή δωρεάν στοιχειώδους εκπαίδευσης, γινόταν από φιλανθρωπικές και θρησκευτικές οργανώσεις, των οποίων ο στόχος ήταν πρωταρχικά ηθικός και των οποίων η αντίληψη για το βαθμό μόρφωσης που ήταν αναγκαίος για τον σκοπό αυτόν, ήταν πολύ περιορισμένος. Σύμφωνα με τον Durkheim οι εκπαιδευτικοί μετασχηματισμοί είναι πάντα αποτέλεσμα και ένδειξη των κοινωνικών μετασχηματισμών. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευση αλλάζει, καθώς αλλάζει η κοινωνία.
Με τη διαδικασία της εκπαίδευσης αποκτώνται συγκεκριμένες γνώσεις, αναπτύσσονται δεξιότητες και ικανότητες και διαμορφώνονται αξίες (ηθική, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αίσθηση του δικαίου, αφοσίωση, επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, κτλ). Η εκπαίδευση γίνεται με βάση συγκεκριμένες μεθόδους (θεωρητική διδασκαλία, επίδειξη, ανάθεση εργασιών, πρακτική εξάσκηση, κτλ), σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και είναι οριοθετημένη χρονικά.
Ενώ ο Προσκοπισμός από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του θεωρούσε την εκπαίδευση ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, η ευρύτερη κοινωνία, ανακάλυψε τον όρο «δια βίου μάθηση» σχεδόν 90 χρόνια αργότερα, στα μέσα της δεκαετίας του 1990.
Ο όρος «δια βίου μάθηση» καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής. Στη σύγχρονη, διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για το σύγχρονο εργαζόμενο. Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας και που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο ονομάζεται διά βίου μάθηση.
Και κάπως έτσι, μπαίνει στη ζωή μας η Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων διαφοροποιείται σημαντικά από την τυπική εκπαίδευση, γιατί αναφέρεται σε ενήλικα άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ανάγκες. Σύμφωνα με τον Alan Rogers, τα γενικά χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων είναι τα εξής:

 • Οι συμμετέχοντες είναι εξ ορισμού ενήλικοι.
 • Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης, όχι στο ξεκίνημα μιας διεργασίας.
 • Φέρνουν μαζί τους ένα σύνολο εμπειριών και αξιών.
 • Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις.
 • Έρχονται με προσδοκίες όσον αφορά τη μαθησιακή διεργασία.
 • Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα.
 • Έχουν διαμορφώσει ήδη τα δικά τους μοντέλα μάθησης.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά, έχουν σημαντική επίδραση στον τρόπο οργάνωσης των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ενηλίκων και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό.
Για την υποστήριξη των ενηλίκων στον Προσκοπισμό, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ώστε οι ενήλικοι, να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες δεξιότητες και γνώσεις τους και να αναπτύξουν νέες ικανότητες. Η Δομή του Συστήματος Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των Ενήλικων Στελεχών του Σ.Ε.Π. περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης των Ενηλίκων Στελεχών, στον οποίο μπορεί ο καθένας να ανατρέξει για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Απ’ την άλλη, όλοι νομίζω θα συμφωνήσουν, ότι το βασικό προσόν ενός Βαθμοφόρου είναι η αγάπη. Αγάπη για τον Προσκοπισμό, τις Αρχές του και την ιδέα που υπηρετεί. Αγάπη για το παιδί και γι’ αυτό που κάνει. Αγάπη για την περιπέτεια, για την μάθηση, αγάπη για το παιχνίδι και το κέφι, αγάπη για την πρωτοτυπία, την ανανέωση, την ενημέρωση, αγάπη για τους συνεργάτες του, την μέθοδο και την οργάνωση.
Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό όμως, του ανθρώπου που αγαπάει, είναι ότι αγαπάει τον εαυτό του. Όχι χαϊδεύοντας το εγώ του, αλλά συνειδητοποιώντας ότι δεν μπορεί να δώσει παρά μόνο αυτό που έχει και καλά θα κάνει να προσπαθήσει όσο μπορεί να αποκτήσει κάτι. Ο μοναδικός λόγος που έχει κανείς κάτι, είναι για να το δώσει. Αν κάποιος έχει σκοπό να σηκωθεί και να μιλήσει σε μια ομάδα ανθρώπων, καλά θα κάνει να γνωρίζει κάτι ή να έχει κάτι να τους πει. Δεν μπορεί ένας Βαθμοφόρος να μεταδώσει τις Αρχές του Προσκοπισμού, αν πρώτα δεν τις κατέχει σε βάθος. Δεν μπορεί ένας Αρχηγός να βομβαρδίζει τα Λυκόπουλά του, τους Προσκόπους του, ή τους Ανιχνευτές του με εμπειρίες και βιώματα, αν στο παρελθόν δεν τον έχουν σφυρηλατήσει τα δικά του. Αν η γνώση του Βαθμοφόρου πάνω σ’ οτιδήποτε είναι πλατιά και ατελείωτη, μπορεί να την δώσει στα παιδιά. Γι’ αυτό, η ευθύνη του απέναντι στον εαυτό του είναι να τον μεγαλώσει, να τον γεμίσει με γνώση, με αγάπη, με κατανόηση, με εμπειρίες, με ό,τι περισσότερο μπορεί, έτσι που να μπορεί να τους τον δώσει κι αυτά να τον πάρουν και να χτίσουν τα πράγματα από ‘κει και πέρα.
Χρέος λοιπόν κάθε Βαθμοφόρου που αγαπά, είναι να αναζητήσει και να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα εκπαίδευσης, μόρφωσης, ανάπτυξης και πέρα από την επίσημη εκπαίδευση που το Σ.Ε.Π. προσφέρει. Γιατί, όπως κάθε ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, έτσι και η επίσημη εκπαίδευση του Σ.Ε.Π., έχει σαφή και ευδιάκριτα όρια. Έχει δηλαδή αρχή και τέλος. Η γνώση όμως, δεν έχει τέλος και χρέος μας είναι να την αναζητήσουμε, ώστε να την μεταφέρουμε στους νεότερους.
Εδώ, έρχεται να γεμίσει τα κενά η Ανεπίσημη Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π., η οποία δεν έχει όρια και στην οποία όλοι μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν. Στον Προσκοπισμό άπαντες εκπαιδευόμαστε:

 • για να μάθουμε
 • για να θυμηθούμε
 • για να λύσουμε απορίες

Και ενώ η Επίσημη Εκπαίδευση του Σ.Ε.Π. οργανώνεται και παρακολουθείτε από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Γ.Ε., η Ανεπίσημη Εκπαίδευση πραγματοποιείτε είτε από το προϊστάμενο κλιμάκιο, δηλαδή την Περιφέρεια, είτε από το ίδιο το Σύστημα:

 • με σεμινάρια
 • με εκπαιδευτικές συναντήσεις
 • με συζητήσεις

Παρατηρώντας τα στατιστικά στοιχεία, αλλά και την πραγματικότητα που επικρατεί στα Τμήματά μας, καταλήγουμε σε κάποιες διαπιστώσεις.

 • Αρκετός αριθμός Ε.Κ.Σ. δεν έχει παρακολουθήσει σχολή Ε.Κ.Σ.
 • Ένα μεγάλο ποσοστό των Ε.Κ.Σ. βασιζόμενες στον εθελοντικό χαρακτήρα της Κίνησης, δεν ακολουθούν τον Κανονισμό λειτουργίας τους, αλλά λειτουργούν όπως νομίζουν ή όπως τους βολεύει.
 • Δεν υπάρχει συμμετοχή στα Σεμινάρια (που οι ίδιοι οι Βαθμοφόροι ζητούν) ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι στα θέματα που καλύπτουν τα Σεμινάρια υπάρχει στέρηση.
 • Ενώ Βαθμοφόροι έχουν περάσει την επίσημη εκπαίδευση των Κλάδων τους, βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας των κλάδων, αγνοούνται και δεν ενσωματώνονται στο πρόγραμμα.
 • Α.Σ. που έχουν περάσει βασική Εφ. Α.Σ., υστερούν στην διοικητική επικοινωνία.
 • Οι Βαθμοφόροι δεν παρακολουθούν εργαστήρια, με αποτέλεσμα οι κατασκευές σε κατασκήνωση να υστερούν.
 • Πολύ χαμηλή επισκεψημότητα στη σελίδα της Περιφέρειας, που παρέχει πληροφορίες, ιδέες και βοηθήματα για τους Κλάδους.

Με γνώμονα τα ανωτέρω, η Εφορεία Εκπαίδευσης της Περιφέρειας προτείνει:

 • Όλοι οι Α.Σ. και Υ.Σ. θα πρέπει να είναι κάτοχοι βασικής Α.Σ. με τελικό στόχο την παρακολούθηση και των τεσσάρων βασικών των Κλάδων.
 • Όλοι οι Έφοροι θα πρέπει να είναι κάτοχοι βασικής Εφόρων και οι Έφοροι των Κλάδων κάτοχοι Δ.Δ. του Κλάδου.
 • Οι Αρχηγοί Τμημάτων θα πρέπει να είναι κάτοχοι Κατασκηνωτικής και Μ.Δ.Υ. (αντιστοίχως) για τις καλοκαιρινές δράσεις με τελικό στόχο την απόκτηση Δ.Δ.
 • Οι Υπαρχηγοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι βασικής του Κλάδου με στόχο την Κατασκηνωτική ή την Μ.Δ.Υ.
 • Κάθε χρόνο ο κάθε Βαθμοφόρος να ανεβαίνει μια βαθμίδα εκπαίδευσης και βέβαια η εκπαίδευσή μας να μην σταματάει ποτέ.
 • Καλό θα είναι, τα προσκοπικά Συστήματα να τηρούν βιβλιοθήκη με εκδόσεις του Σ.Ε.Π. και διάφορα βοηθήματα που να βοηθούν τους Βαθμοφόρους του Συστήματος για ένα ελκυστικό, σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα.
 • Ήδη υπάρχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στη σελίδα της Περιφέρειας από την Εφορεία Εκπαίδευσης της Π.Ε. και βιβλιοθήκη με έντυπο υποστηρικτικό υλικό για τους Κλάδους, που συνεχώς ανανεώνεται.
 • Μεγαλύτερη συμμετοχή στα Σεμινάρια και τις Εκπαιδευτικές Συναντήσεις, ακόμα κι όταν θεωρούμε ότι έχουμε καλυφθεί στο συγκεκριμένο θέμα.

Κλείνοντας, θα καταχραστούμε λίγο απ’ τον πολύτιμο χρόνο σας με μια μικρή ιστορία με τίτλο «Άρνηση, η μέθοδος των ηλιθίων»
Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη ζούσε ένας έξυπνος και ένας ηλίθιος. Μια μέρα, ο ηλίθιος πλησίασε τον έξυπνο και του ζήτησε να του δείξει έναν τρόπο να γίνει έξυπνος. Ο έξυπνος ρώτησε τον ηλίθιο, αν ήθελε να γίνει πραγματικά έξυπνος, ή απλώς να φαίνεται έξυπνος. Το να γίνεις πραγματικά έξυπνος, ήταν μια μεγάλη διαδικασία, ενώ το να φαίνεσαι έξυπνος, ήταν εύκολο. Ο ηλίθιος απάντησε ότι ήθελε να του δείξει με τον ευκολότερο τρόπο ό,τι χρειαζόταν για να φαίνεται έξυπνος. Δεν ανησυχούσε καθόλου για το πώς θα γινόταν πραγματικά έξυπνος.
Ο έξυπνος σχολίασε ότι με το να γίνει κανείς έξυπνος, υπήρχε πιθανότητα να κάνει λάθη, ενώ με το να φαίνεται έξυπνος, δεν θα μπορούσε να κάνει κανένα απολύτως λάθος.
Ο ηλίθιος άρχισε να ανυπομονεί και ζήτησε από τον έξυπνο να του δείξει το κόλπο χωρίς άλλη καθυστέρηση. Έτσι, ο έξυπνος του είπε να αρνείται απλώς κάθε τι που ακούει. Αν κάποιος για παράδειγμα έλεγε, «υπάρχει Θεός», ο ηλίθιος έπρεπε αμέσως να απαντήσει πως δεν υπάρχει. Ο ηλίθιος ρώτησε τον έξυπνο: «Πρέπει να λέω τέτοια πράγματα, ακόμα κι αν δεν ξέρω τίποτα για το θέμα;» Ο έξυπνος απάντησε: «Εσύ δε χρειάζεται να σκοτίζεσαι καθόλου για να μάθεις πράγματα. Αν ακούσεις να λένε ότι ο τάδε ζωγράφος ζωγραφίζει καταπληκτικούς πίνακες, εσύ πες απλώς ότι είναι σκέτα σκουπίδια. Ζήτησέ τους να σου αποδείξουν πως είναι καταπληκτικοί! Αν ακούσεις να λένε ότι η μουσική του δείνα είναι ουράνια, εσύ πες ότι τέτοια μουσική παίζουν και στην κόλαση και ζήτησέ τους να σου αποδείξουν πως είναι ουράνια μουσική. Εσύ απλώς να αρνείσαι τα πάντα και αν κάποιος σου εναντιωθεί, προκάλεσέ τον να αποδείξει τον ισχυρισμό του.»
Από εκείνη την ημέρα, ο ηλίθιος άρχισε σιγά-σιγά να γίνεται γνωστός στην πόλη ως έξυπνος. Και όλοι απορούσαν πώς τα είχε καταφέρει!
Αυτός ο αιώνας είναι, κατά κάποιο τρόπο, ο αιώνας πολλών ειδών ηλιθίων. Και η άρνηση, είναι η μέθοδος αυτών των ηλιθίων.

 

Για την Εφορεία Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής.

 

Κωνσταντίνος Γ. Θεολόγης

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εισήγηση 34ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων
Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Αττικής
Εισηγητές: Τάκης Παπανικολάου, Υ.Σ. 4ου Σ.Π. Πετρούπολης,
Γιάννης Σπηλιόπουλος, Α.Σ. 1ου Σ. Ν/Π ΠΥΒΑ

Ορισμός: Επικοινωνία
Αμφίδρομη διαδικασία επίτευξης αμοιβαίας κατανόησης, στην οποία οι συμμετέχοντες όχι μόνο ανταλλάσουν (κωδικοποίηση-αποκωδικοποίηση) πληροφορίες, ειδήσεις, ιδέες και συναισθήματα, αλλά επίσης δημιουργούν και μοιράζονται νόημα και έννοιες.
Σε γενικές γραμμές, η επικοινωνία είναι ένα μέσο που συνδέει τους ανθρώπους ή μέρη. Στην επιχείρηση, είναι μια βασική λειτουργία της διαχείρισης, ενώ μια οργάνωση δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων, των υπηρεσιών και των μελών.
Οι λόγοι είναι εμφανείς και αυτονόητοι που διαχωρίζουν την επικοινωνία και δεν είναι άλλοι από το οικονομικό συμφέρον στην μεν επιχείρηση από το σύνηθες άυλο παραγόμενο αποτέλεσμα σε μια οργάνωση, όπως είναι ο Προσκοπισμός στην περίπτωση μας.
Η επικοινωνία ως διαδικασία περιγράφτηκε και κωδικοποιήθηκε την δεκαετία του ’80 όταν η επιστήμη του Μάρκετινγκ μετουσιώθηκε και ενσωματώθηκε σε πιο ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή σκέψη και έκτοτε αποτελεί βασικό στοιχείο του τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration, ΒΑ).
Στις μέρες μας, που αναγνωρίζουμε την νέα εποχή ως εποχή της πληροφορίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν δημιουργήσει αυτόνομα και ανεξάρτητα τμήματα για την σπουδή και μελέτη της Επικοινωνίας.

Σκοπός της εισήγησης είναι η επικέντρωση σε βασικά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη επικοινωνία:

 • σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στα πλαίσια της ΠΕΔΑ,
 • να εντοπιστούν αδυναμίες και δυσκολίες που «προκύπτουν» κατά καιρούς σε απλές βασικές λειτουργίες (συμβούλια κλάδων-ΕΦΑΣ, ομάδες εργασίας δράσεων)
 • να επαναπροσδιοριστούν, πιθανόν, πιο αποτελεσματικοί τρόποι επικοινωνίας
 • η κατανόηση ότι ο καθένας μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ΠΕΔΑ και όχι μέρος του «συνόλου»

 

Αποτελεσματική Επικοινωνία - Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας.

Ακούγεται τόσο απλό: «πείτε τι εννοείτε».
Αλλά πολύ συχνά, αυτό που προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε χάνεται στη «μετάφραση», παρά τις καλύτερες προθέσεις μας. Εμείς λέμε ένα πράγμα, το άλλο άτομο ακούει κάτι άλλο, και παρεξηγήσεις, απογοήτευση και συγκρούσεις προκύπτουν.
Ευτυχώς, μπορούμε να μάθουμε πώς να επικοινωνούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια και αποτελεσματικότητα.
Είτε προσπαθώντας να βελτιωθεί η επικοινωνία στην προσωπική μας ζωή, ή στον επαγγελματικό χώρο, μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητες επικοινωνίας που μας επιτρέπουν να συνδέσουμε αποτελεσματικά με τους άλλους, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και σεβασμού και την αίσθηση ότι ακούμε και κατανοούμε.


Τι είναι όμως η Αποτελεσματική Επικοινωνία;
Η επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από την ανταλλαγή πληροφοριών. Πρόκειται για την κατανόηση του συναισθήματος και των προθέσεων πίσω από την πληροφορία.
Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι επίσης ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης.
Δεν είναι μόνο το πώς θα μεταφερθεί ένα μήνυμα, έτσι ώστε να λαμβάνεται και να γίνεται κατανοητό από κάποιον ακριβώς με τον τρόπο που θέλουμε, είναι επίσης το πώς πρέπει να ακούσουμε για να αποκτήσουμε την πλήρη έννοια του τι έχει ειπωθεί και να κάνει το άλλο πρόσωπο να αισθανθεί ότι τον ακούσαμε και τον καταλάβαμε.
Περισσότερο από τις λέξεις που χρησιμοποιούμε, η αποτελεσματική επικοινωνία συνδυάζει ένα σύνολο δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τη μη λεκτική επικοινωνία, που έχει σχέση με την ακρόαση, τη στιγμιαία διαχείριση του στρες, τη δυνατότητα να επικοινωνούν κατηγορηματικά, και την ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να κατανοούμε τα συναισθήματά μας αλλά και εκείνα του προσώπου που είμαστε σε επικοινωνία.
Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι η «κόλλα» που μας βοηθά να εμβαθύνουμε τις συνδέσεις μας με τους άλλους και να βελτιώσουμε την ομαδική εργασία, τη λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνούμε ακόμη και αρνητικά ή δύσκολα μηνύματα χωρίς να δημιουργηθεί σύγκρουση ή να καταστραφεί η εμπιστοσύνη.
Ενώ η αποτελεσματική επικοινωνία είναι μια ικανότητα που διδάσκεται, είναι πιο αποτελεσματική όταν είναι αυθόρμητη και όχι στερεότυπη. Μια ομιλία που διαβάζεται, για παράδειγμα, σπάνια έχει την ίδια επίδραση όπως μια ομιλία που έχει παραδοθεί (ή φαίνεται να έχει παραδοθεί) αυθόρμητα. Φυσικά, χρειάζεται χρόνος και προσπάθεια για να αναπτύξουμε αυτές τις δεξιότητες και να γίνει μια αποτελεσματική επικοινωνίας. Όσο μεγαλύτερη προσπάθεια και εξάσκηση καταβάλουμε, τόσο πιο ενστικτώδης και αυθόρμητη θα γίνει η δεξιότητα της επικοινωνίας σας.

 

Συμβουλές για αποτελεσματική επικοινωνία:

 • Να μην βιάζεστε – βρείτε χρόνο για μια επαφή «face to face»
 • Δείτε με χιούμορ την κατάσταση
 • Συμφωνείστε ότι μπορείτε να διαφωνείτε
 • Βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε την αναπνοή σας
 • Ακούστε – ακόμα και αν δεν συμφωνείτε - πριν μιλήσετε
 • Κάντε ένα διάλειμμα αν νιώθετε πιεσμένος

 

Εμπόδια στην αποτελεσματική διαπροσωπική Επικοινωνία:

 • Άγχος και ανεξέλεγκτα συναισθήματα
 • Έλλειψη εστίασης-προσοχής
 • Ασυνεπής γλώσσα σώματος
 • Αρνητική γλώσσα σώματος
 • Ελλιπής γνώση του αντικειμένου


Βασικές έννοιες & προϋποθέσεις:

 • Η επικοινωνία είναι Αμφίδρομη λειτουργία
 • Προϋποθέτει Κοινό σημείο αναφοράς
 • Στηρίζεται σε Εμπιστοσύνη που εποικοδομείτε και Vise Versa
 • Αμοιβαία εμπιστοσύνη
 • Διάθεση για συνεργασία

Υπάρχουν όμως κάποια βασικά συστατικά στοιχεία που διαφοροποιούν την δική μας πραγματικότητα περί επικοινωνίας.

Η Προσκοπική μέθοδος διαπαιδαγώγησης χρησιμοποιεί ως «εργαλεία» το προσωπικό παράδειγμα, το συμβολικό πλαίσιο του Προσκοπισμού και το πλαίσιο Ηθικών Αξιών του Νόμου και τις Υπόσχεσης.
Αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με την σωστή και ουσιαστική επικοινωνία, υλοποιούνται ιδανικά μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας που είναι το επόμενο στάδιο και η συνέχεια της επικοινωνίας αλλά και συγχρόνως η μεγάλη πρόκληση της Προσκοπικής Οργάνωσης.

Με αυτά τα δεδομένα θέτονται κάποια βασικά ερωτήματα προς συζήτηση:

 • Είναι αποτελεσματική η επικοινωνία με τον τρόπο που γίνεται;
 • Είστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο επικοινωνίας; Προτάσεις.
 • Γίνεται σε λογικούς χρόνους και με τρόπο συμβατό για τον χρόνο που μπορεί ο καθένας μας να διαθέσει;
 • Λύνονται προβλήματα;
 • Γίνεται σωστή χρήση και αξιοποιούνται τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (συμβούλια, site, facebook);

 

Πηγές:

 • Managment by Hellriegel Jackson Slocum (8th Edition)
 • Harvard help guide, Effective Communication
 • Imperial College help guide, Outlines of Teamwork Competency

 

Ο "διάλογος κωφών" είναι χαρακτηριστική έννοια της επικοινωνίας στην εποχή μας [Μπαμπινιώτης Γ.]
Ο ανώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από του άλλους. [Κομφούκιος]
Διαφωνώ με αυτό που λες αλλά θα πασχίσω με κάθε τρόπο να μπορείς να το εκφράζεις. [Ν. Μακιαβέλι]
Εν αρχή ην ο λόγος. [Ηράκλειτος]

 

Ανάπτυξη και Προβολή στην Δυτικη Αττική

 

Αδελφοί μου,

Πριν θέσουμε και προσπαθήσουμε να απαντήσουμε κάποια ερωτήματα που αφορούν την ανάπτυξη όπως το «πώς;», «τι είδους;», «με ποιόν τρόπο;» κτλ, θα πρέπει όλοι όσοι συμμετέχουμε σε αυτό το Συνέδριο της Περιφέρειά μας αλλά και όχι μόνο, να απαντήσουμε σε ένα πρωταρχικό ερώτημα και να συμφωνήσουμε όλοι στην απάντηση που θα δώσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε δηλαδή από τα βασικά και να χτίσουμε μια θεμελιώδη συμφωνία γύρω από την οποία τα υπόλοιπα ερωτήματα καθίστανται δευτερεύοντα και οι όποιες διαφωνίες υποβιβάζονται σε οτιδήποτε άλλο εκτός από αγεφύρωτες. Και το βασικό ερώτημα που πρέπει να τεθεί είναι το ΓΙΑΤΙ; Γιατί ανάπτυξη; Γιατί πρέπει να αναπτυχθούμε; Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν χρειαζόμαστε την ανάπτυξη κι ότι η κατάσταση (η όποια κατάσταση) στην οποία βρισκόμαστε είναι ικανοποιητική ως έχει. Θα πρέπει λοιπόν, αρχικά, να συμφωνήσουμε όλοι ότι η ανάπτυξη είναι κάτι το αναγκαίο.

Για να απαντήσουμε σε αυτό το καίριο ερώτημα, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας, σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει, ποια είναι η Αποστολή του Προσκοπισμού: «Αποστολή του Προσκοπισμού είναι να συνεισφέρει στην διαπαιδαγώγηση των νέων, μέσω ενός αξιακού συστήματος βασισμένου στην Προσκοπική Υπόσχεση και τον Νόμο, να βοηθήσει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου κόσμου, όπου οι άνθρωποι ολοκληρώνονται σαν άτομα και διαδραματίζουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία.»

Με απλά λόγια, ο ιδρυτής μας είχε ένα όραμα: Να αλλάξει τον κόσμο, να τον κάνει καλύτερο. Κι έτσι ίδρυσε την Προσκοπική Κίνηση, μέλη της οποίας και κοινωνοί των ιδεών της είμαστε σήμερα, 109 χρόνια μετά, εμείς. Με μια, ίσως, απλοϊκή λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε πράξη το όραμα του ιδρυτή δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να γεμίσουμε τον κόσμο, την χώρα, την Περιφέρεια μας, τις γειτονιές μας με Προσκόπους. Γιατί αν το κάνουμε αυτό, αυτομάτως ο κόσμος μας θα γίνει λίγο (έως πολύ) καλύτερος. Έτσι λοιπόν προκύπτει η ανάγκη να γινόμαστε περισσότεροι, να έχουμε δηλαδή πιο πολλά παιδιά στα τμήματά και τα Συστήματά μας, να γινόμαστε καλύτεροι, να εκπαιδευόμαστε και να προοδεύουμε, να εφαρμόζουμε ελκυστικότερα και ποιοτικότερα προγράμματα, να προβάλουμε αυτά τα προγράμματα και το γενικότερο έργο μας στην κοινωνία, άρα με μία λέξη: να αναπτυσσόμαστε.

Αφήνοντας τώρα την ρομαντική διάθεση για λίγο στην άκρη θα πρέπει αναγκαστικά να αναφέρουμε στατιστικά στοιχεία και αριθμούς έτσι ώστε να γίνει ακόμα πιο κατανοητή και κοινά αποδεκτή η ανάγκη για ανάπτυξη στην Περιφέρειά μας, αλλά και να επισημανθούν οι τρόποι με τους οποίους αυτή μπορεί να λάβει χώρα. Γιατί η ανάπτυξη πάντοτε θα πρέπει να είναι προϊόν σχεδιασμού, να πραγματοποιείται βάσει κοινά αποδεκτού πλάνου, να παρακολουθείται και εν τέλει να αξιολογείται κι αν υπάρχει ανάγκη να επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ελλείψεις της κάθε περιοχής αλλά και της δεδομένης χρονικής στιγμής.

Πρώτα απ’ όλα, αν αποφασίσουμε ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί ο Προσκοπισμός στην Δυτική Αττική και για να αποφασίσουμε από κοινού τον τρόπο, δηλαδή τους στόχους που θα θέσουμε και τις ενέργειες για να τους υλοποιήσουμε, θα πρέπει να αξιολογήσουμε με ειλικρίνεια και να αναλύσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, χωρίς μεμψιμοιρίες ή εγωιστικές λογικές. Είμαστε αυτοί που είμαστε και πρέπει να αποδεχτούμε πρωτίστως τους εαυτούς μας και ύστερα ο ένας τον άλλον. Τα νούμερα και οι δείκτες από μόνοι τους δεν λένε τίποτα και σαφώς δεν πρέπει να είναι αφορμή για να επαναπαυόμαστε ή ακόμη και να θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό επίπεδο άρα δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε για περεταίρω ανάπτυξη. Άλλωστε «ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής της Περιφέρειά μας για την τελευταία τριετία προκύπτουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, τα οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.

image001

 

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά στοιχεία απογραφών Περιφέρειας ανά κλάδο ανά έτος

image002

Πίνακας 2: Νέα μέλη και συνολική δύναμη Περιφέρειας ανά έτος

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι η δύναμη της Περιφέρειάς μας, τόσο στο σύνολο αλλά και ανά κλάδους παραμένει σταθερή, ή αλλιώς είναι στάσιμη (αναλόγως πως το ερμηνεύει κανείς) την τελευταία τριετία, με κάποιες μικρές αυξομειώσεις. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, στοιχείο που προκύπτει από αυτή την ανάλυση, και αυτό που θα πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαιτέρως είναι το εξής: Η δύναμη της Περιφέρειας παραμένει σταθερή παρότι το 2014 είχαμε 243 νέα μέλη, το 2015 είχαμε 220 νέα μέλη και 231 νέα μέλη το 2016. Στο σύνολο δηλαδή, την τελευταία τριετία είχαμε 694 νέα μέλη, ήτοι το 70% της τωρινής μας δύναμης (βάσει της απογραφής του 2016 μιας και η απογραφή για το τρέχον έτος είναι ακόμα εν εξελίξει.). Αντιλαμβάνεστε με μια εύκολη πράξη ότι η δύναμη της Περιφέρειας μας αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι σχεδόν η διπλάσια.

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω διαπίστωση είναι άκρως ανησυχητικό και είναι το εξής: Προσελκύουμε νέα μέλη στην Κίνηση αλλά δεν καταφέρνουμε να τα κρατήσουμε. Ενώ δηλαδή είμαστε καλοί στο κομμάτι της προσέλκυσης νέων μελών και άρα ενδεχομένως στην προβολή του έργου μας, εντούτοις το πρόγραμμα μας δεν είναι τόσο ποιοτικό όσο θα έπρεπε με αποτέλεσμα να μην είναι ελκυστικό κατά την εφαρμογή του και άρα δεν είναι αρκετό και εν τέλει «πειστικό» με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες.

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι θα πρέπει να είναι και η αφορμή για την συζήτησή μας κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Ενδεικτικά ας αναφέρουμε μερικούς: έλλειψη χρόνου με συνεπακόλουθη ελλιπή ή και πρόχειρη προετοιμασία των προγραμμάτων των τμημάτων, αδυναμία κατανόησης ή εφαρμογής των μεθοδολογιών του κάθε κλάδου, ελλιπής εκπαίδευση τόσο σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο Περιφέρειας, ελλείψεις σε υλικοτεχνικά μέσα κ.ο.κ.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε πως η ανάπτυξη στην Δυτική Αττική είναι αναγκαία παραπάνω από κάθε άλλη φορά και η ανάπτυξη αυτή θα πρέπει να είναι ποιοτική κατά κύριο λόγο κι όχι τόσο ποσοτική. Άλλωστε η αναβάθμιση στην ποιότητα συνήθως μεταφράζεται σε και συνοδεύεται από ταυτόχρονη αύξηση σε αριθμούς. Για να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση θα πρέπει τα τμήματα να είναι στελεχωμένα από ικανό αριθμό άρτια εκπαιδευμένων βαθμοφόρων, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο τόσο προσκοπικό αλλά και προσωπικό και οι οποίοι είναι σε θέση, αφού έχουν πλήρως κατανοήσει και ενστερνιστεί την Προσκοπική Μέθοδο Διαπαιδαγώγησης, να προσφέρουν ελκυστικό και ποιοτικό πρόγραμμα στα παιδιά της Δυτικής Αττικής.

Η προβολή είναι ένας βασικός παράγοντας για την επίτευξη της ανάπτυξης και θα πρέπει να δοθεί και σε αυτή προσοχή. Το πρώτο στοιχείο προβολής είναι η εικόνα μας, δηλαδή ο ίδιος μας ο εαυτός. Όλα ξεκινούν και καταλήγουν στο προσωπικό παράδειγμα. Άλλωστε αν θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, πρέπει να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τον εαυτό μας. Η εικόνα μας είτε ατομικά, είτε σαν τμήμα ή σαν Σύστημα, είναι η εικόνα του ΣΕΠ στο άμεσο περιβάλλον μας κι αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας., σε κάθε μας κίνηση ή ενέργεια είτε αυτή είναι στην γειτονιά ή την τοπική μας κοινωνία είτε στο διαδίκτυο.

Με γνώμονα όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις και με προσανατολισμό στο μέλλον για μια ισχυρή Περιφέρεια που θα προσφέρει ποιοτικότερο Προσκοπισμό στα παιδιά και τους νέους της Δυτικής Αττικής καταθέτουμε τις εξής προτάσεις για στόχους και ενέργειες προς συζήτηση έτσι ώστε να τεθούν σαν κοινοί στόχοι όλων μας και να πετύχουμε την ανάπτυξη του Προσκοπισμού στην Περιφέρειά μας.

 • Έμφαση στην εξωστρέφεια με περισσότερες δράσεις εκτός των εστιών.

 • Έμφαση στην ποιοτική βελτίωση και ενίσχυση του προσκοπικού προγράμματος στα τμήματα με την υποστήριξη και ευθύνη των κλάδων

 • Αναβάθμιση της «εικόνας μας» (εστίες, έντυπα, δημ. σχέσεις, εμφάνιση)

 • Υποστήριξη στους Α.Σ και κατ' επέκταση στους βαθμοφόρους από την Π.Ε. όταν αυτό ζητηθεί.

 • Δημιουργία πακέτου δράσεων προβολής για όλα τα Συστήματα.

 • Έρευνα για αξιοποίηση φοιτητών βαθμοφόρων στα όρια της Π.Ε.

 • Πρόγραμμα για την ένταξη νέων ενηλίκων μελών στην κίνηση. Συνεργασία με φορείς και οργανώσεις νέων στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής

 • Πρόσκληση σε όλες τις Δημοτικές αρχές για ενημέρωση και παρουσίαση του έργου και των αναγκών του Προσκοπισμού στις περιοχές της Δυτικής Αττικής.

 • Ηλεκτρονικό NEWSLETTER με δράσεις των τμημάτων της Π.Ε. και αποστολή του σε όλους τους φορείς , συλλόγους και γενικότερα σε όσους κρίνουμε ότι θα μπορούσε να προβληθεί το έργο μας.

Καμπανάος Τριαντάφυλλος, Α.Σ. 2ου Σ. Π. Αιγάλεω

Χατζηαθανασίου Νίκος, Α.Σ. 1ου Σ.Π. Περιστερίου

                          

 

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

34η Συνάντηση – Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε. Δυτικής Αττικής

Εισήγηση Θ. Ριζόπουλου

 

Αδελφοί Βαθμοφόροι της Δυτικής Αττικής,

Ο Προγραμματισμός των κλιμακίων μας περιλαμβάνει:

 • Τον καθορισμό των Προτεραιοτήτων με βάση την Αποστολή της Κίνησης, τις Θεμελιώδεις Προσκοπικές Αρχές και τις θέσεις της για τη σημερινή κι αυριανή Ελληνική Κοινωνία.
 • Την αξιολόγηση μέσω συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να εκτιμηθεί η επίτευξη των στόχων.
 • Την ανάλυση των στόχων σε συγκεκριμένα προγράμματα δράσης.
 • Τη συνεχή αξιολόγηση ώστε να εξασφαλίζονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και να γίνονται οι αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις.

Το Συνέδριο των Βαθμοφόρων της Περιφέρειάς μας έρχεται, λοιπόν σήμερα να αξιολογήσει την μέχρι σήμερα πορεία μας, να διαπιστώσει τις ελλείψεις και τα σφάλματα, καθώς και τις επιτυχίες, να θέσει νέους ή/και να διατηρήσει παλαιότερους, με μοναδική προσδοκία την πρόοδο του Προσκοπικού έργου στη Δυτική Αττική, με βάση τις Αρχές και τις Αξίες της Κίνησής μας.

Ο Προσκοπισμός είναι πολύ συγκεκριμένος, όπως αυτός προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα που καθορίζει τη σύσταση και τη λειτουργία του, όσο κι από τα διδάγματα του ιδρυτή του. Μένει, λοιπόν σε εμάς τους Βαθμοφόρους να φροντίσουμε για την όσο το δυνατό καλύτερη εφαρμογή του.

Το κάνουμε άραγε αυτό; Παίζουμε το προσκοπικό παιχνίδι όπως αυτό έχει θεσπισθεί; Κι αν ναι, έχουμε απτά αριθμητικά και ποσοτικά αποτελέσματα ή αρκούμαστε να παρακολουθούμε τη συνεχή πτώση, αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής, της οικονομικής δυσπραγίας, αλλά και της δικής μας ολιγωρίας και σφαλμάτων ή ακόμη και του εγωισμού μας;

Τα Τμήματά μας έχουν τον ελάχιστο, τουλάχιστον, αριθμό μελών και βαθμοφόρων ή βρισκόμαστε σε χειρότερη κατάσταση; Γίνονται δράσεις που να καλύπτουν όλους τους τομείς του προσκοπικού προγράμματος; Υπάρχει πρόγραμμα; Τηρείται; Εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία;

Οι Εστίες μας είναι ικανοποιητικές, ώστε να παρέχουν ασφάλεια, ζεστασιά και αποτελούν κατάλληλο εργαλείο για την εφαρμογή του προσκοπικού παιχνιδιού;

Πραγματοποιείται ικανός αριθμός δράσεων υπαίθρου;

Τα Συστήματά μας είναι σωστά οργανωμένα; Υπάρχουν αρμοδιότητες των Βαθμοφόρων; Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο έργο των Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης, ώστε να υποβοηθείται το έργο του Συστήματος;

Η επίσημη εκπαίδευση του ΣΕΠ αρκεί για να ικανοποιήσει τις ανάγκες, όχι μόνο τις προσωπικές, αλλά και των τμημάτων μας; Χρειαζόμαστε περισσότερα ερεθίσματα και πληροφορίες; Και πώς θα τα αποκτήσουμε αυτά; Η απάντηση είναι απλή: Με την ανεπίσημη εκπαίδευση, την οποία πρέπει συνέχεια να ζητάμε και να επιδιώκουμε να την παρακολουθούμε. Εφαρμόζουμε σωστά αυτά που μαθαίνουμε στις εκπαιδεύσεις ή ακολουθούμε δική μας ατζέντα, προσαρμοσμένη στις δικές μας ανησυχίες κι επιδιώξεις και όχι στις ανάγκες του τμήματός μας;

Στην προσπάθεια εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος ερχόμαστε σε επαφή με άλλους βαθμοφόρους, είτε του Συστήματός μας είτε της Περιφέρειάς μας; Ποια η σχέση μας μαζί τους; Είναι απλά τυπική, είναι ζεστή, αδιάφορη ή και κάποιες φορές εχθρική;

Αυτές είναι μερικές από τις ερωτήσεις που συχνά θέτουμε «στο τραπέζι» και στον εαυτό μας. Στο χέρι του κάθε ένα από εμάς είναι να δοθούν έμπρακτα οι κατάλληλες απαντήσεις.

Όλοι βρισκόμαστε στην Κίνηση εθελοντικά, γιατί μας αρέσει, μας γεμίζει, μας δίνει το αίσθημα της προσφοράς και ίσως στους περισσότερους το αίσθημα της ανταπόδοσης για όσα η ίδια μας έχει προσφέρει κατά την παιδική κι εφηβική μας ηλικία.

Ο μόνος δρόμος που οδηγεί στην επιτυχία και την ευτυχία που αυτή συνεπάγεται, είναι η συνεργασία. Και μάλιστα, η συνεργασία που βασίζεται σε στέρεες βάσεις. Που βασίζεται στη φιλία και στην αγάπη.

Αν αγαπάμε αυτήν την Κίνηση, αυτό που κάνουμε, τότε πρέπει να αγαπάμε και τους Αδελφούς μας, είτε πρόκειται για τα παιδιά μας, είτε πρόκειται για τους συνεργάτες μας βαθμοφόρους.

Η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων με αγάπη, οδηγεί στην άμβλυνση των αντιθέσεων, στη σύνθεση των απόψεων και τελικά στο επιθυμητό από όλους αποτέλεσμα.

Πρέπει, λοιπόν, να δούμε όλοι, Συστήματα και Περιφέρεια, σε τι κατάσταση (ποσοτική και ποιοτική) βρισκόμαστε. Ποια Συστήματα χρήζουν βοηθείας για να ορθοποδήσουν, αλλά και ποια δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα. Κανείς δεν επιθυμεί το κλείσιμο, αντίθετα υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να αποφευχθεί. Πρέπει, όμως, να υπάρχει και η δυνατότητα και η θέληση για να γίνει αυτό.

Να δούμε ποιοι Βαθμοφόροι έχουν απομακρυνθεί από την Κίνηση και να εξετάσουμε την πιθανότητα και τρόπους επαναδραστηριοποίησής τους. Οι ΑΣ με τους Εφόρους της Περιφέρειας να δουλέψουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Να εξετάσουμε τις συνθήκες και τη δυνατότητα νέων Συστημάτων στην περιοχή μας, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις πιθανές δυσκολίες. Να γίνει καταγραφή των επαγγελματικών ασχολιών των βαθμοφόρων, καθώς και των ανέργων, ώστε να υπάρξει κατάλληλη αξιοποίηση του δυναμικού μας και παράλληλα έμπρακτη βοήθεια, όπου αυτή είναι εφικτή.

Η βοήθεια προς τα Τμήματα και τα Συστήματα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Φτάνει να υπάρχει η θέληση από όλους. Η παραδοχή σε πρώτη φάση και η καταγραφή των αναγκών και των υφιστάμενων προβλημάτων, θα δώσει μέσα από τη συζήτηση και τη συνεργασία τη δυνατότητα επίλυσής τους και την απαιτούμενη ώθηση για τη βελτίωση της κατάστασης.

Η πραγματοποίηση κοινών δράσεων, τόσο υπαίθρου, όσο και προβολής, όταν δεν είναι εφικτό αυτό από ένα Τμήμα ή Σύστημα, είναι η λύση στην απραξία και τη μιζέρια. Με τη συνεργασία αποκτούμε νέες γνώσεις κι εμπειρίες, ώστε κάποια στιγμή, μέσα από σωστό προγραμματισμό, να καταφέρουμε να δράσουμε και μόνοι μας.

Η αξιολόγηση των δράσεων όταν είναι ουσιαστική, ειλικρινής και μεθοδική θα δώσει τη δυνατότητα για τη διόρθωση των σφαλμάτων και τη συνεχή βελτίωση.

Ιδιαίτερος και κομβικής σημασίας είναι ο ρόλος του Αρχηγού Συστήματος. Η σωστή οργάνωση, οι τακτικές συναντήσεις με τους βαθμοφόρους και η συνεχής βοήθεια σ’ αυτούς θα συμβάλλουν θετικά στην πρόοδο των τμημάτων και του Συστήματος.

Η αγαστή συνεργασία με την ΕΚΣ, η τακτική ενημέρωσή της και η συνεχής εκπαίδευση όλων, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή λειτουργία του Συστήματος.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συνεργασία και τη βοήθεια της Περιφέρειας και κυρίως της ΕΚΣ αυτής, τα αποτελέσματα θα είναι πιο πολλά. Η συμμετοχή των προέδρων των ΕΚΣ σε συμβούλια της ΕΚΣ της Περιφέρειας θα βοηθήσει αρκετά στο συντονισμό των δράσεων και στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στην έγκαιρη και σύμφωνη με τον Κανονισμό κατάθεση των Δελτίων Εκδρομής και των φακέλων των Κατασκηνώσεων και Μεγάλων Δράσεων. Αυτή δίνει τη δυνατότητα όχι απαγορεύσεων αλλά διορθώσεων κι εξασφαλίζει τη σίγουρη κι αποδοτική δράση. Οι ενημερώσεις της τελευταίας στιγμής που «δένουν τα χέρια» και δεν δίνουν δυνατότητα εξέτασης των διαφόρων προβλημάτων, θα οδηγούν σε δυσάρεστα για όλους αποτελέσματα.

Η συνεχής εκπαίδευση των βαθμοφόρων είναι πολύ σημαντική για τη σωστή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος. Παράλληλα, η ανεπίσημη εκπαίδευση είναι αυτή που δίνει το «κάτι παραπάνω» με περισσότερη λεπτομέρεια και προσαρμογή στις τοπικές και χρονικές συνθήκες. Δεν θα πρέπει όμως να επιβάλλεται από την Περιφέρεια, αλλά ζητείται επισταμένα από τους βαθμοφόρους και να υποστηρίζεται από όλους.

Η επικοινωνία μεταξύ της Περιφέρειας και των Συστημάτων πρέπει να είναι αμφίδρομη. Ξεκινώντας από την προσωπική επικοινωνία μεταξύ των βαθμοφόρων και τη στερέωση αδελφικών πραγματικά σχέσεων μεταξύ μας, προχωράμε στη διόρθωση κι επέκταση της επικοινωνίας μεταξύ των κλιμακίων. Μια σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια και την αγάπη και στόχο θα έχει την υποβοήθηση όλων των εμπλεκομένων και τη βελτίωση του προσφερόμενου έργου. Μια σχέση που, όπως ανέφερα πιο πάνω, πρέπει να είναι αμφίδρομη. Η κατανόηση, η βοήθεια και η υποστήριξη θα πρέπει να ζητείται αλλά και να δίνεται απλόχερα, όπως αρμόζει σε πραγματικούς φίλους κι αδελφούς.

Τέλος, το άχαρο μεν, αλλά εξίσου σημαντικό δε κομμάτι των οικονομικών. Το οποίο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή του Προσκοπικού παιχνιδιού και γίνεται ιδιαίτερα ευαίσθητο στις δύσκολες εποχές που ζούμε. Στο σημείο αυτό δεν χωρούν ιδιαίτεροι αυτοσχεδιασμοί. Τόσο ο Κανονισμός του ΣΕΠ όσο και η Νομοθεσία δίνουν ξεκάθαρες κατευθύνσεις, που πρέπει όλοι να ακολουθούμε με πλήρη διαφάνεια και υπευθυνότητα.

Όλα τα παραπάνω, όπως ήδη έχω επισημάνει, για να γίνουν πράξη απαιτείται συνεργασία, καλή θέληση, όρεξη για προσφορά, εφαρμογή του Νόμου και της Υπόσχεσης του Προσκόπου και κυρίως αγάπη.

Πιστεύω ότι όλοι μαζί αξίζουμε έναν τέτοιο Προσκοπισμό, φτάνει να το θέλουμε πραγματικά, ώστε να μπορέσουμε να τον κάνουμε πράξη και να πετύχουμε τους στόχους μας.

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…