Ενήλικο Στέλεχος

Ο Προσκοπισμός

Ο Προσκοπισμός είναι...

Τρόπος ζωής :

Με πνευματική διάσταση

  • Αυτοδέσμευση για αναζήτηση της πνευματικής αξίας της ζωής πέρα από τον υλικό κόσμο.

Με κοινωνική διάσταση

  • Συμμετοχή στην κοινωνική ανάπτυξη, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας του φυσικού περιβάλλοντος. Προαγωγή της ειρήνης, της κατανόησης και της συνεργασίας μεταξύ των λαών.

Με προσωπική διάσταση

  • Ανάπτυξη του αισθήματος της ατομικής ευθύνης και της ελεύθερης έκφρασης απόψεων με υπευθυνότητα.

Οι Πρόσκοποι μαθαίνουν...

να συμμετέχουν ενεργά στην εξεύρεση λύσεων στα θέματα που απασχολούν την κοινότητα, στην οποία ζούνε.

να συνεργάζονται μέσα στην κοινωνία για να επιτυγχάνονται κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα.

να συμμετέχουν σε προγράμματα στα οποία συμπράττουν Πρόσκοποι από αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες για το γενικότερο καλό του πλανήτη μας.

 

Ο Προσκοπισμός είναι...

Εκπαίδευση για τη ζωή

Ο Προσκοπισμός συμπληρώνει τη διαπαιδαγώγηση που παρέχει η Οικογένεια και το Σχολείο.

Ο Προσκοπισμός αναπτύσσει την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία και τη διάθεση για μάθηση και απόκτηση νέων εμπειριών.

Οι Πρόσκοποι ανακαλύπτουν τον κόσμο έξω από τις αίθουσες του σχολείου. Οι ενήλικες τους μαθαίνουν νέες γνώσεις και τους μεταδίδουν ικανότητες.

Μια κίνηση για νέους

Ο Προσκοπισμός είναι μια Κίνηση ... σε διαρκή ανάπτυξη. Εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις συνθήκες της Κοινωνίας και προσφέρει ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο.

Μια Κίνηση Παγκόσμια

Προσκοπικές Οργανώσεις Αναγνωρισμένες από το Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο υπάρχουν και λειτουργούν σε περισσότερες από 178 Χώρες της γης.

Μια Κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς

Ο Προσκοπισμός, από το 1907 που ιδρύθηκε αναπτύσσεται και εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα έχει πάνω από 25 εκατομμύρια μέλη, αγόρια και κορίτσια. Ο Προσκοπισμός διπλασίασε τα μέλη του τα τελευταία 20 χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της επέκτασης έγινε στις αναπτυσσόμενες χώρες ενώ τελευταία άρχισε να ξαναλειτουργεί και στις χώρες που πριν 60-70 χρόνια, είχε απαγορευτεί.

 

Ο Προσκοπισμός είναι...

Ανοιχτός σε όλους

Ο Προσκοπισμός είναι ανοιχτός σε όλους και δέχεται όλους, ανεξάρτητα από θρησκεία, φυλή ή χρώμα, σύμφωνα με τον Σκοπό, τις Αρχές και την Προσκοπική Μέθοδο, όπως αυτά καθιερώθηκαν από τον ιδρυτή του Robert Baden Powell. 

Ψυχαγωγία με σκοπό

Μέσα από το διασκεδαστικό κι ενδιαφέρον πρόγραμμά του, το παιχνίδι και την ψυχαγωγία, ο Προσκοπισμός πετυχαίνει το σκοπό του, που είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των ψυχικών, πνευματικών, φυσικών και κοινωνικών ικανοτήτων των νέων, ώστε να καταστούν χρήσιμοι και υπεύθυνοι πολίτες με επίγνωση της ευρύτερης αποστολής τους ως μέλη της τοπικής, εθνικής και διεθνούς κοινωνίας.

Πρόκληση και για τους μεγάλους

Είναι μια ευκαιρία που προσφέρεται στους νέους, που τους βοηθάει στη ζωή τους. Είναι ένας τρόπος ζωής που μπορεί να βελτιώνει αποτελεσματικά τις σχέσεις ανάμεσα σε γενεές ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Οι ενήλικοι, που υπηρετούν στον Προσκοπισμό, εκπαιδεύονται και αποκτούν χρήσιμες εμπειρίες για την ατομική τους βελτίωση και εξέλιξη.

Κίνηση Εθελοντική

Η ένταξη και η παραμονή στη Προσκοπική Κίνηση είναι εθελοντική. Ο καθένας αναλαμβάνει ευθύνες και υποχρεώσεις επειδή ο ίδιος το θέλει.

 

Ο Προσκοπισμός είναι...

Μια μέθοδος αγωγής :

με προσωπική δέσμευση

  • σ' ένα κώδικα συμπεριφοράς: την Υπόσχεση και τον Νόμο του Προσκόπου

με μάθηση μέσα από την πράξη

  • αυτοεκπαίδευση, ενεργός συμμετοχή, συλλογική εργασία.

 με δουλειά σε μικρές ομάδες

  • στην φιλική παρέα των συνομηλίκων τους, της Ενωμοτίας, τα παιδιά αναπτύσσουν ηγετικές ικανότητες και ομαδικές επιδεξιότητες, που απαιτούν συνεργασία και συναίσθηση ευθύνης. 

με ελκυστικά προγράμματα

  • προοδευτικών δραστηριοτήτων, που βασίζονται στα ενδιαφέροντα των νέων. Δραστηριότητες κυρίως μέσα στη φύση που προσφέρει στους νέους το πιο ευνοϊκό περιβάλλον για παρατήρηση και μάθηση. Η φύση συνδυάζει την απλότητα με την δημιουργία, κρύβει το απρόοπτο, το νέο, στοιχεία που προκαλούν την επιθυμία να τα γνωρίσει το παιδί, να εξοικειωθεί μαζί τους και να τα χαρεί ζώντας ευχάριστες περιπέτειες.

Κίνηση μη πολιτική

Ο Προσκοπισμός δεν αντιπροσωπεύει ούτε συνδέεται με κανένα κόμμα ή οργάνωση. Οι Πρόσκοποι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν εποικοδομητικά και να παίρνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της κοινωνίας, στην οποία ζούνε.

 

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…