Ενήλικο Στέλεχος

Εκδρομή Εξερεύνησης Δάφνης

Την ευθύνη της διοργάνωσης της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης έχει η Περιφερειακή Εφορεία. Σε περίπτωση κατά την οποία Περιφερειακή Εφορεία δεν συγκεντρώνει τον ελάχιστο αριθμό Ανιχνευτών για τη συγκρότηση ενός Ομίλου Εξερεύνησης, οι Ανιχνευτές μπορούν να συμμετάσχουν σε Εκδρομή Εξερεύνηση Δάφνης όμορης Περιφερειακής Εφορείας, μετά από σχετική επικοινωνία των δύο Περιφερειακών Εφόρων. Συστήνεται Επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης που αποτελείται από:

τον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών ή Προσκοπικού Προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας
τους Αρχηγούς των Κοινοτήτων των Ανιχνευτών που θα συμμετέχουν ή τουλάχιστον κάποιον Υπαρχηγό Κοινότητας σε περίπτωση αδυναμίας του Αρχηγού.

Σκοπός της εκδρομής είναι να αποδείξουν οι Ανιχνευτές που θα συμμετάσχουν ότι, τόσο ατομικά όσο και σε συνεργασία μεταξύ τους, είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά τις γνώσεις και ικανότητες υπαίθρου, είναι οργανωμένοι, αυτάρκεις, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και μπορούν να ανταπεξέλθουν με ασφάλεια στην εξερεύνηση που περιλαμβάνει διαβίωση στην ύπαιθρο με διανυκτέρευση σε άγνωστο φυσικό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες Ανιχνευτές χωρίζονται σε τριμελείς Ομίλους Εξερεύνησης, οι οποίοι θα πρέπει:

Να ακολουθήσουν πορεία με χάρτη και πυξίδα.
Να διανυκτερεύσουν στην ύπαιθρο σε σκηνές ή σε κατάλυμα που θα κατασκευάσουν με υλικά που θα βρουν εκεί.
Να κάνουν τοπογραφική εργασία που θα τους ζητηθεί.
Να μαγειρέψουν.
Να επιδείξουν τις γνώσεις τους σε θέματα Προσκοπικής Τεχνικής και οργάνωσης:
σωστή επιλογή, χρήση και συντήρηση εξοπλισμού δράσεων υπαίθρου, οργάνωση μετακινήσεων, συνεννόηση, παρατηρητικότητα, ασφάλεια,
σχοινιά, κόμποι, συνδέσεις, κατασκευές, εργαλεία,
χώρος κατασκήνωσης, υλικά, εφοδιασμός,
Πρώτες Βοήθειες και υγιεινή και
μετεωρολογία, αστερισμοί, προστασία περιβάλλοντος
Να πραγματοποιήσουν μια σύντομη έρευνα του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής. Το θέμα θα το επιλέξουν και θα το οργανώσουν οι ίδιοι.
Να επιδεικνύουν σε κάθε στιγμή της εκδρομής Προσκοπικό Πνεύμα.

Κάθε Όμιλος Εξερεύνησης θα πρέπει μέσα σε 15 μέρες μετά την εκδρομή να παραδώσει στην Επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης το φάκελο με το ημερολόγιο της εκδρομής, τις ομαδικές και ατομικές εργασίες που θα ζητηθούν, αλλά και να παρουσιάσει με πρωτότυπο τρόπο τις εργασίες σε όλους τους υπόλοιπους Ομίλους Εξερεύνησης.

Η Επιτροπή Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης θα αξιολογήσει την εργασία των Ανιχνευτών και θα εισηγηθεί στον Περιφερειακό Έφορο, ο οποίος θα ανακοινώσει τους επιτυχόντες και θα κοινοποιήσει τα ονόματά τους στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών της Γενικής Εφορείας.

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…