Ενήλικο Στέλεχος

Δελτία Εκδρομών

Διαδικασία επεξεργασίας, αποστολής και έγκρισης Δελτίου Εκδρομής

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία για την συμπλήρωση, επεξεργασία και τελική έγκριση του Δελτίου Εκδρομής ώστε ένα Τμήμα να πραγματοποιήσει μια εκδρομή με διανυκτέρευση (διήμερη ή πολυήμερη)

 

 1. 

 

Ο/Η Αρχηγός της Εκδρομής "κατεβάζει" τα αντίστοιχα αρχεία που αφορούν στο Δελτίο Εκδρομής και ξεκινάει την επεξεργασία.

Δελτίο Εκδρομής

Δελτίο Εκδρομής για συνεργασίες Τμημάτων (έως 4 Τμήματα και μέχρι 2 Περιφερειακές Εφορείες)

Πρόγραμμα (Κοινό για όλους τους Κλάδους)

 

Δελτίο Εκδρομής - Πρόγραμμα (Κοινό για όλους τους Κλάδους)

Οδηγίες για την επεξεργασία των αρχείων του Δελτίου Εκδρομής
Στο αρχείο “Πρόγραμμα”: συμπληρώνετε τα στοιχεία σύμφωνα με το πρότυπο ανάλογα με τις ημέρες της δράσης και επίσης φροντίζετε η ανάλυση του Προγράμματος να γίνεται με βάση ότι αναγράφεται στο πρότυπο για τον κάθε Κλάδο.
Στο αρχείο Δελτίο Εκδρομής: μόλις συμπληρώσετε το PDF αρχείο του Δελτίου, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, είναι να πατήσετε Αποθήκευση/Save και τα στοιχεία που έχετε εισάγει αποθηκεύονται. Στο τέλος του Δελτίου μπορείτε να εισάγετε την υπογραφή (ή/και σφραγίδα) ως εικόνα. 

 

 2. 

 

  

 Ο/Η Αρχηγός Εκδρομής στέλνει στην Εφορεία Κλάδου το πρόγραμμα προς έγκριση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής.

Τα email είναι

για τον Κλάδο Λυκοπούλων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

για τον Κλάδο Προσκόπων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

για τον Κλάδο Ανιχνευτών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σε αυτό το στάδιο η επικοινωνία είναι μεταξύ του Αρχηγού Εκδρομής και της Εφορείας Κλάδου, κοινοποιούμε επίσης σε αυτή την επικοινωνία και στον Περιφερειακό για το Πρόγραμμα

Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί σε 5 ημέρες, συνεπώς απομένουν 5 ημέρες μέχρι την έναρξη της εκδρομής.

 

3.

 

 

Ο/Η Αρχηγός Εκδρομής στέλνει στην/στον Αρχηγό Συστήματος το Δελτίο Εκδρομής σωστά συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με το πρόγραμμα (2 αρχεία).

Η/Ο Αρχηγός Συστήματος ελέγχει όλο το περιεχόμενο, υπογράφει (στο Δελτίο Εκδρομής, σφραγία & υπογραφή) και αποστέλλει τα δυο αρχεία από το email του Συστήματος τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής στην Περιφερειακή Εφορεία προς έγκριση.

Το email αποστέλλεται στο penotattikis παπάκι sep.org.gr με κοινοποίηση τα ίδια email που αναφέρονται στο βήμα 2

 

 4.

 

Η Εφορεία Διοίκησης της ΠΕ ελέγχει την ορθότητα του Δελτίου Εκδρομής ως προς το Διοικητικό μέρος και αναλόγως επιστρέφει με σχόλια προς διόρθωση, και εν τέλει αποστέλει τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την έναρξη της εκδρομής το Δελτίο Εκδρομής υπογεγραμμένο

 

5.

 

 

Μετά την εκδρομή, ο Αρχηγός Εκδρομής συμπληρώνει το Έντυπο του Απολογισμού Εκδρομής το οποίο και προωθεί όχι περισσότερο από 2 εβδομάδες μετά την διεξαγωγή της δράσης, στον Αρχηγό Συστήματος ώστε να κλείσει οικονομικά η δράση. Ο Αρχηγός Συστήματος στην συνέχεια ενημερώνει την Ε.Κ.Σ. του Συστήματος για τα οικονομικά.

Απολογισμός Δράσης

Απολογισμός Δράσης για συνεργασία Τμημάτων

 

               

  Ευχαριστούμε τη ΠΕ Νότιας Αττικής για τη παραχώρηση των αρχείων για το Δελτίο Εκδρομής

 

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…