Ενήλικο Στέλεχος

Αναβάθμιση εφαρμογής «e-Διοίκηση» του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. (e-ΣΕΠ)

91651Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μετά από 9 χρόνια λειτουργίας της, το Σ.Ε.Π. προχώρησε στην αναβάθμιση της εφαρμογής «e-Διοίκηση» του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Σ.Ε.Π. (e-ΣΕΠ), αξιοποιώντας σχετική χορηγία της Βουλής των Ελλήνων προς το Σ.Ε.Π.
 
Η νέα εφαρμογή υλοποιείται στα πλέον σύγχρονα εργαλεία προγραμματισμού, γλώσσα HTML5 για τη διεπαφή χρήστη καθώς και Spring Boot για την υλοποίηση των λειτουργιών. Τα παραπάνω προσδίδουν επαυξημένη εμπειρία χρήσης καθώς και προσαρμογή προβολής σε οποιαδήποτε συσκευή (responsive view). Επιπλέον, παρέχονται υψηλά επίπεδα ασφάλειας, απόδοσης και διαχείρισης κώδικα, με τις πλέον πρόσφατες μεθόδους ανάπτυξης. Τέλος, η ταυτοποίηση του χρήστη θα γίνεται πλέον με λειτουργία Single Sign On, όπου ο χρήστης αποκτά άμεσα πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές μετά την επιτυχή είσοδο του. Εκτός των ανωτέρω, η αναβάθμιση της εφαρμογής ήταν επιβεβλημένη μετά την πρόσφατη κατάργηση της πλατφόρμας Adobe Flash, στην οποία βασιζόταν η προηγούμενη εφαρμογή.
 
 
Περαιτέρω, η νέα εφαρμογή περιλαμβάνει αυξημένες λειτουργίες και δυνατότητες για τους χρήστες της, οι οποίες πιστεύουμε ότι θα διευκολύνουν το έργο των κατ’ εξοχήν αρμοδίων, όπως των Αρχηγών Συστημάτων, των Περιφερειακών Εφόρων, των Εφόρων Διοίκησης Π.Ε. και των Εφόρων Εκπαίδευσης Π.Ε., αλλά και των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης.
 
Στη νέα εφαρμογή μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες όλα τα Μέλη του Σ.Ε.Π. και θα τους παρέχονται οι αντίστοιχες λειτουργίες και δυνατότητες βάσει των καθηκόντων που ασκούν. Προς το παρόν, παρέχονται όλες οι λειτουργίες που αφορούν τους Αρχηγούς Συστημάτων, τους Περιφερειακούς Εφόρους, τους Εφόρους Διοίκησης Π.Ε., τους Εφόρους Εκπαίδευσης Π.Ε. και τους Εφόρους Οικονομικών και Περιουσίας Π.Ε., αναφορικά με τη Διαχείριση Μελών, τη Διαχείριση Απογραφής, τη Διαχείριση Εντολών Διοίκησης, τη Διαχείριση Ε.Κ.Σ., τη Διαχείριση Ε.Π.Π. και την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά μητρώα των Μελών.
 
Τις επόμενες εβδομάδες θα είναι διαθέσιμη και η αναβαθμισμένη εφαρμογή «e-Εκπαίδευση», ενώ εντός του έτους θα προστεθούν νέες δυνατότητες στις εφαρμογές, όπως η παρακολούθηση της Προόδου των ανηλίκων Μελών, η ηλεκτρονική υποβολή και έγκριση δελτίων εκδρομών, δελτίων απόπλου και φακέλων κατασκηνώσεων καθώς και η εξατομικευμένη πρόσβαση κάθε Μέλους στα ατομικά στοιχεία του (πρόοδος, εκπαιδευτικό μητρώο, εντολές διοίκησης, ιστορικό απογραφών κ.ά.).
 
Προκειμένου κάθε χρήστης να δημιουργήσει τον εξατομικευμένο λογαριασμό του στη νέα εφαρμογή απαιτείται να μεταβεί στην ιστοσελίδα του Συστήματος Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Σ.Ε.Π. www.e-sep.eu, να επιλέξει την εφαρμογή «e-Διοίκηση (NewVersion, να επιλέξει την οθόνη «Δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή e-sep», να καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου Σ.Ε.Π. και την προσωπική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αυτή που είναι ήδη καταχωρημένη στο e-ΣΕΠ) και να ακολουθήσει τις οδηγίες.
 
Η παραπάνω διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού καθώς και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Βοήθεια» που περιλαμβάνεται στην αρχική σελίδα της νέας εφαρμογής «e-Διοίκηση (NewVersion.
 
Παρακαλούνται ιδίως οι Αρχηγοί Συστημάτων, οι Περιφερειακοί Έφοροι, οι Έφοροι Διοίκησης Π.Ε., οι Έφοροι Εκπαίδευσης Π.Ε. και οι Έφοροι Οικονομικών και Περιουσίας Π.Ε. να προβούν το συντομότερο στην παραπάνω διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού στη νέα εφαρμογή, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στις αντίστοιχες διοικητικές διαδικασίες. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, παρακαλείσθε να απευθύνεστε στην Εφορεία Διοίκησης Γ.Ε. (admin.c@sep.org.gr) προκειμένου να δίδεται η σχετική εξουσιοδότηση πρόσβασης στις ανάλογες διοικητικές διαδικασίες.
 
Επισημαίνεται ότι συνεχίζεται ο εμπλουτισμός της νέας εφαρμογής «e-Διοίκηση» με περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες, όπως επίσης αντιμετωπίζονται άμεσα τυχόν δυσλειτουργίες που εμφανίζονται από τη χρήση της, για τις οποίες ζητούμε την κατανόηση των χρηστών σε αυτό το αρχικό στάδιο.  
 
Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει σχετικά με τις λειτουργίες της νέας εφαρμογής, το οποίο δεν επιλύεται ανατρέχοντας στην ενότητα «Βοήθεια», μπορείτε να απευθύνεστε στην Κεντρική Διοίκηση, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mkerani@sep.org.gr

 

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…