Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 48/18: Πορίσματα 36ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων ΠΕΔΑ

ΠΥ.ΒΑ., 11/12/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 48/ 18

 

ΠΡΟΣ: Εφ. Περιφέρειας - Α.Σ., Βαθμοφόρους Συστημάτων - Προσκοπικών Κέντρων
ΚΟΙΝ.: Ε.Κ.Σ. Συστημάτων, Προσκοπικών Κέντρων, Περιφέρειας, Ε.Π.Π.

ΘΕΜΑ: Πορίσματα 36ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων ΠΕΔΑ

Αγαπητοί μου,

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του 36ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων της Περιφερειακής μας Εφορείας, σας αποστέλλω συνημμένα, τα πορίσματα του Συνεδρίου, όπως αποτυπώθηκαν από την επιτροπή πορισμάτων του Συνεδρίου μας.

Ελπίζω και εύχομαι να στηρίξουμε όλοι τις αποφάσεις που πήραμε και να οδηγηθούμε σταδιακά σε ένα ακόμα καλύτερο προσκοπικό παιχνίδι.

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

 

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

 

ΠΡΟΡΙΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα του Συνεδρίου που είχε προαναγγελθεί και τις εισηγήσεις που κατατέθηκαν από τους Συνέδρους, τα θέματα που συζητήθηκαν στους μικτούς κύκλους και όπως αποτυπώθηκαν συγκεντρωτικά από την Επιτροπή Πορισμάτων είναι τα ακόλουθα:

 

Θέμα 1: Αλλαγή σήματος Περιφέρειας

Σε εναρμόνιση με τη νέα στολή ζητήθηκε από την Γενική Εφορεία να πραγματοποιηθούν προτάσεις για την αλλαγή των θυρεών των Περιφερειακών Εφορειών. Επειδή στη Περιφέρειά μας δεν πραγματοποιήθηκε Συνέδριο για να προταθούν και να ψηφιστεί το νέο σήμα της Περιφέρειας, προτείνουμε αν και είναι δύσκολο, καθώς ήδη το Σώμα έχει προβεί σε αρχική παραγγελία των νέων σημάτων, προτείνουμε το νέο σήμα να έχει την φιλοσοφία του παλιού μας σήματος, δηλαδή λευκό φόντο με κίτρινο στάχυ και πράσινη γραμμή, με την διαφορά ότι το στάχυ είναι διπλό.

pedalogo2018     peda new logos

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο απερχόμενος Περιφερειακός Έφορος και ζήτησε να εξηγήσει το λόγο που δεν πραγματοποιήθηκε Συνέδριο για την επιλογή θυρεού.

Ο κύριος Ριζόπουλος Θωμάς, ανέφερε δεδομένου ότι δεν υπήρχε ο απαραίτητος για τη σύγκλιση Συνεδρίου καθώς τα χρονικό διάστημα που είχε ορίσει το ΣΕΠ ήταν περιορισμένο, συγκάλεσε Συμβούλιο Εφόρων – Αρχηγών Συστημάτων όπου προτάθηκαν μερικά προσχέδια με επικρατέστερα τα παραπάνω δύο. Η προσωπική του άποψη ήταν για το σχέδιο με το στάχυ, αλλά το Συμβούλιο αποφάσισε να χρησιμοποιηθεί αυτό με την θεά Δήμητρα.

Κλείνοντας την παρέμβαση η ολομέλεια του Συνεδρίου ψήφισε και αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη χρήση του θυρεού με το στάχυ με τη τροποποίηση του έτσι ώστε να είναι εμφανέστερο και να προταθεί στην Γενική Εφορεία η αλλαγή του θυρεού.

 

Θέμα 2: Ενήλικα Στελέχη

Για την προσέλκυση νέων ενηλίκων στελεχών, μέσα από τους κύκλους εργασίας προτάθηκαν να πραγματοποιηθούν ορισμένες προωθητικές ενέργειες με επικρατέστερες τις:

2.1 Δράση προβολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τη Γ.Ε. (Δραστηριότητες – προβολή – ενημέρωση – συναυλία)

Προτάθηκε να πραγματοποιηθεί δράση προβολής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, που πλέον περιλαμβάνει το ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, δράση προβολής την οποία θα στηρίξει η Γενική Εφορεία. Στη δράση, θα γίνουν στο προαύλιο χώρο μεγάλες κατασκευές ενώ παράλληλα θα γίνει συναυλία και προβολή υλικού από δράσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων καθώς και ενημέρωση σχετικά με το Προσκοπισμό και τον εθελοντισμό.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η δράση.

2.2 Δημιουργία Διαφημιστικού υλικού για προώθηση του Προσκοπισμού. Προβολή στα τοπικά μέσα της Περιφέρειας

Προτάθηκε να δημιουργηθεί επιπλέον διαφημιστικό υλικό, και ένα βασικό κείμενο, πέραν από το υπάρχον του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, με κύριο στόχο την προβολή των Συστημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής. Το υλικό αυτό θα σταλεί στα τοπικά μέσα (εφημερίδες, ιστοσελίδες) προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα η τοπική κοινωνία τον Προσκοπισμό.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να πραγματοποιηθεί η δράση.

2.3 Δημιουργία καναλιού στο Youtube όπου θα αναρτώνται Vlog ( live video) σε μηνιαία βάση

Μιας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ο δημοφιλέστερος τρόπος προβολής στις νεώτερες ηλικίες, τις οποίες στοχεύουμε να πλησιάσουμε, προτάθηκε να δημιουργηθεί κανάλι στο Youtube και βαθμοφόροι με εύθυμο τρόπο να προβάλουν το τρόπο με τον οποίο γίνεται το προσκοπικό παιχνίδι κάθε φορά και σε διαφορετικό προσκοπικό Σύστημα. Το ψηφιακό υλικό που θα δημιουργηθεί θα αναρτάτε στον ιστοχώρο του youtube με συχνότητα περίπου κάθε μήνα.

Σε παρέμβαση που έγινε, υπήρξε επιφύλαξη σχετικά με τη κείμενη νομοθεσία για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και κυρίως των ανήλικων στελεχών. Εξηγήθηκε ότι το υλικό θα εμφανίζει κυρίως ενήλικα στελέχη, αλλά και σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση των εικονιζόμενων.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να δημιουργηθεί το κανάλι και το οπτικό υλικό.

2.4 Δημιουργία κοινοτήτων συνεργασίας, όπου δεν πληρούνται τα αριθμητικά κριτήρια:

  • Συνεργασία με γειτονικό Δήμο
  • Με κοινότητα Περιφέρειας

Κατανοώντας ότι το πλέον πολύτιμο τμήμα για την ανάπτυξη του προσκοπισμού είναι η Κοινότητα ανιχνευτών καθώς από εκεί προέρχονται οι μελλοντικοί βαθμοφόροι, και προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις όπου αδυνατεί κάποιο σύστημα να πραγματοποιήσει ανιχνευτικές δράσεις προτάθηκε, σύμφωνα με το ισχύοντα κανονισμό να πραγματοποιούνται δράσεις με τη ένωση κοινοτήτων είτε σε επίπεδο ίδιου Δήμου είτε σε συνεργασία κοινοτήτων από όμορους Δήμους. Στην περίπτωση που και η συνένωση δεν τελεσφορήσει να δημιουργηθεί Κοινότητα σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να πραγματοποιούνται συνεργασίες κοινοτήτων τόσο σε επίπεδο Δήμων όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας.

 

Θέμα 3: Προσκοπικό Παιχνίδι

Δημιουργία και ενημέρωση τράπεζας ιδεών για χώρους και δράσεων

Το προσκοπικό παιχνίδι, για είναι πάντα ελκυστικό απαιτεί να υπάρχουν νέες ιδέες για δράσεις, ενώ η εκ των πρότερων γνώση για διάφορους τόπους εκδρομών θα βοηθήσει τους βαθμοφόρους για τον καλύτερο προγραμματισμό δράσεων. Οι βαθμοφόροι, πρότειναν να δημιουργηθεί μία τράπεζα ιδεών όπου να μπορεί να αναζητήσει κανείς πιθανούς προορισμούς για τις δράσεις του, ενώ ιδέες για παιχνίδια και άλλο υλικό να μπορεί να υπάρχει διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή προς όλους. Αν και η ιστοσελίδα της Περιφέρειας, παρέχει αρκετό υλικό, σκόπιμο θα ήταν αυτό να επικαιροποιηθεί και να προστεθεί δυνατότητα αξιολόγησης των χώρων.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να διαμορφωθεί κατάλληλα η ιστοσελίδα της Περιφέρειας και να προσθέτουν οι βαθμοφόροι και να αξιολογούν τους χώρους κατασκήνωσης όπως και να προσθέτουν υλικό.

 

Θέμα 4: Υποστήριξη από την Π.Ε. στα μέλη της

4.1 Κοινοποίηση λίστας υλικών της Π.Ε. προς χρήση από τα Συστήματα

Για τη πραγματοποίηση δράσεων τμημάτων, ενδέχεται να υπάρχει έλλειψη από συγκεκριμένα υλικά ή εξοπλισμό. Για να βοηθηθούν τα τμήματα, προτάθηκε να δημιουργηθεί ένας κατάλογος με τα υλικά που θα έχει η Περιφερειακή Εφορεία και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις των Τμημάτων.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να δημιουργηθεί ο κατάλογος των υλικών και να κοινοποιηθεί στα συστήματα.

4.2 Ενίσχυση των δράσεων των κλάδων από την ΕΚΣ της Π.Ε.

Για την καλύτερη οργάνωση των δράσεων που πραγματοποιούν οι κλάδοι της Περιφέρειας, ζητήθηκε να συνδράμει οικονομικά η ΕΚΣ της Π.Ε.. Δεδομένου ότι η εν λόγω πρόταση εμπίπτει στις βασικές αρμοδιότητες που έχει μία ΕΚΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό, και μετά από παρέμβαση της Εφόρου Οικονομικών της Περιφέρειας, ζητήθηκε η πρόταση αυτή να αποσυρθεί.

Το προεδρείο, ζήτησε από την ολομέλεια να ψηφίσει εάν θα αποσυρθεί η πρόταση.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε την απόσυρση της συγκεκριμένης πρότασης.

 

Θέμα 5: Κριτήρια Αξιολόγησης

Σύσταση Ομάδας Εργασίας, υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Εφόρου, για την σύνταξη εντύπου κριτηρίων αξιολόγησης του Επιτελείου της Π.Ε. από τη Βάση.

Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των προσκοπικών δράσεων. Προτάθηκε από τους κύκλους εργασίας να γίνεται αξιολόγηση του συνόλου των ενηλίκων στελεχών αμφίδρομα.

Δεδομένου ότι η πρόταση δεν εναρμονίζεται πλήρως με τους Κανονισμούς του ΣΕΠ, προτάθηκε να συσταθεί Ομάδα Εργασίας υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Εφόρου, προκειμένου να συντάξει έντυπο κριτηρίων αξιολόγησης.

Η ολομέλεια ψήφισε και κατά πλειοψηφία αποφάσισε να συσταθεί η ομάδα εργασίας υπό την ευθύνη του Περιφερειακού Εφόρου.

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…