Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 50/18: Ασφάλεια Δράσεων

 Αγαπητοί Αρχηγοί

Λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς Κλάδου Λυκοπούλων, Κλάδου Προσκόπων, Κλάδου Ανιχνευτών, τον Κανονισμό Διοίκησης αλλά και τον κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, αισθάνομαι την ανάγκη να τονίσω και να διευκρινίσω τα παρακάτω:

Για να μπορεί να λειτουργήσει ένα Προσκοπικό Τμήμα και να μπορεί να πραγματοποιήσει εκδρομή, θα πρέπει να έχει ελάχιστη δύναμη, δέκα (10) παιδιών για την Αγέλη και την Ομάδα και εννέα (9) Ανιχνευτών για την Κοινότητα. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας Κοινότητας Ανιχνευτών σε ένα Σύστημα, τότε δημιουργείται Κοινότητα συνεργασίας, αποτελούμενη από Ανιχνευτές δύο ή και περισσοτέρων Συστημάτων της ίδιας Περιφερειακής Εφορείας, με εννέα (9) τουλάχιστον Ανιχνευτές. Για νεοσύστατη Κοινότητα Ανιχνευτών ο αριθμός ατόμων είναι έξι (6)

Μια Δράση Υπαίθρου μπορεί να είναι Ημερήσια Εκδρομή, Πολυήμερη Εκδρομή, Θερινή Κατασκήνωση (Λυκόπουλα Πρόσκοποι) ή Μεγάλη Δράση (Ανιχνευτών) ή Ταξίδι (Μελών Προσκοπικών Δικτύων).

Για να πραγματοποιήσει κάποιο τμήμα ημερήσια εκδρομή οι προϋποθέσεις είναι:

 • Να διαθέτει έναν Αρχηγό και τουλάχιστον δύο Βαθμοφόρους με εντολή διοίκησης οι οποίοι να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το κύκλο Αρχικής Εκπαίδευσης.
 • Να υπάρχουν τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά.
 • Να έχει οριστεί από τον Αρχηγό κάποιος Βαθμοφόρος σύνδεσμος σε περίπτωση ανάγκης.
 • Να έχει υποβληθεί στον Α.Σ. τουλάχιστον δέκα μέρες πριν το δελτίο εκδρομής για έγκριση.

Για εκδρομές Συστήματος και Κλάδων ισχύουν τα παραπάνω κι ακόμη για την πραγματοποίησή τους πρέπει να υπάρχει έγγραφη Άδεια Εκδρομής από τον/ την προϊστάμενο/ νη Έφορο.

Οι εκδρομές ενωμοτιών είναι μονοήμερες. Η άδεια εκδρομής χορηγείτε, όπως παραπάνω, από τον Αρχηγό Συστήματος. Ο ενωμοτάρχης πρέπει να είναι κάτοχος Χρυσού Βέλους και η ενωμοτία να συνοδεύεται από Βαθμοφόρο του τμήματος πτυχιούχο Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Προσκόπων.

Οι πολυήμερες εκδρομές περιλαμβάνουν από μία (1) έως τρείς (3) διανυκτερεύσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε σκηνές σε προσκοπικά κέντρα ή σε ελεύθερους χώρους κατασκήνωσης. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής  πολυήμερης εκδρομής είναι:

 • Να υπάρχουν ενυπόγραφες εγκρίσεις των γονέων ή κηδεμόνων όλων των ανήλικων Μελών του τμήματος.
 • Να διαθέτει Αρχηγό ο οποίος να έχει ολοκληρώσει το κύκλο Βασικής Εκπαίδευσης και τουλάχιστον δύο Βαθμοφόροι οι οποίοι να έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο Αρχικής Εκπαίδευσης.
 • Να υπάρχει άδεια διανυκτέρευσης στο χώρο.
 • Να υπάρχουν τα απαραίτητα και κατάλληλα υλικά.
 • Να έχει οριστεί από τον αρχηγό σύνδεσμος δράσης
 • Να υποβάλει στον Περιφερειακό Έφορο μέσω του Αρχηγού Συστήματος τουλάχιστον πριν από δέκα (10) μέρες το ειδικό έντυπο Άδειας Εκδρομής (Δελτίο Εκδρομής), κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο.

Χωρίς να λάβει γνώση ο Αρχηγός Συστήματος και να Εγκρίνει ο Περιφερειακός Έφορος, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πολυήμερη εκδρομή Τμήματος.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Οι δράσεις που πραγματοποιούνται κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο - Απρίλιο) θα πρέπει να ακολουθούντα πιστά οι παρακάτω οδηγίες.

 • Κανένα τμήμα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει χειμερινή δράση χωρείς την φυσική παρουσία του Αρχηγού Τμήματος. Σε περίπτωση απουσίας του Αρχηγού μπορεί να τον αντικαταστήσει μόνο ο Αρχηγός Συστήματος η ο Υπαρχηγός Συστήματος διαφορετικά η δράση αναβάλλεται.
 • Κανένα Προσκοπικό τμήμα δεν πραγματοποιεί χειμερινή εκδρομή διήμερη και άνω αν δεν έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία ημερήσια στο βουνό κατά τους προηγούμενους τρείς (3) μήνες.
 • Εάν ο Αρχηγός του τμήματος που θα πραγματοποιήσει χειμερινή δράση σε περιοχή που ενδέχεται να δημιουργηθούν δυσμενείς συνθήκες είναι κάτω των 22 ετών, τότε απαραίτητα συμμετέχει ο Αρχηγός ή ο Υπαρχηγός Συστήματος.
 • Ο Αρχηγός της δράσης θα πρέπει να έχει Οριστική Εντολή Διοίκησης και να είναι κάτοχος πτυχίου Βασικής Εκπαίδευσης του κλάδου. Ο Αρχηγός ή κάποιος από το επιτελείο θα πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου Κατασκηνωτικής Τεχνικής/ Μεγάλων Δράσεων και ένας να έχει πάρει μέρος σε δύο τουλάχιστον όμοιες δράσεις. Εάν κανένας από το Σύστημα δεν έχει τέτοια εμπειρία τότε το τμήμα μπορεί να συνοδεύσει έμπειρος Βαθμοφόρος από άλλο Σύστημα.
 • Εφόσον στο τμήμα υπάρχει έστω και ένα κορίτσι τότε το τμήμα θα πρέπει να συνοδεύει θήλυ Βαθμοφόρος έστω και από άλλο Σύστημα.
 • Ο αριθμός που τελικά θα συμμετέχει δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερος από έξι (6) άτομα συμπεριλαμβανομένων και των Βαθμοφόρων.
 • Πριν από την αναχώρηση του τμήματος από την εστία πραγματοποιείτε σχολαστικός έλεγχος στα ατομικά υλικά και κυρίως στον ρουχισμό. Όλα τα ατομικά εφόδια πρέπει να είναι συσκευασμένα σε σακίδιο.

Σε κάθε χειμερινή δράση ορίζεται από τον Αρχηγό της δράσης ως σύνδεσμος, ο Αρχηγός ή ο Υπαρχηγός Συστήματος ή κάποιος άλλο έμπειρος Βαθμοφόρος. Ο Σύνδεσμος έχει την κατοχή του τον πλήρη φάκελο με το πρόγραμμα και την λίστα συμμετεχόντων με τηλέφωνα γονέων και διευθύνσεις. Ο Σύνδεσμος της δράσης δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πόλη, ώστε εάν χρειαστεί, να μπορεί να προσφέρει βοήθεια ανάγκης. Ο Αρχηγός έχει άμεση επικοινωνία με τον σύνδεσμο της δράσης για κάθε κίνηση.

Σε πεζοπορικές εξορμήσεις χειμερινού πεδίου απαιτείται και η επικοινωνία με σύνδεσμο της περιοχής με το οποίον θα πρέπει να υπάρχει και επικοινωνία πριν την αναχώρηση του τμήματος για της υπάρχουσες συνθήκες περιβάλλοντος, ώστε να αξιολογηθεί εγκαίρως εάν είναι εφικτό και ασφαλές να πραγματοποιηθεί η δράση.

Λεπτομέρειες για κάθε τμήμα περιγράφονται παρακάτω.

Αγέλη Λυκοπούλων:

 • Κάθε Εξάδα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από Υπαρχηγό, ή μεγάλο σε ηλικία Ανιχνευτή (17 - 18 ετών) ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου.
 • Πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αυτοκίνητο στην περιοχή δράσης (εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες εάν υπάρχει ενδεχόμενο χιονόπτωσης).
 • Η πορεία από το πούλμαν μέχρι την περιοχή δράσης ή το κατάλυμα, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2 χλμ. και δεν πρέπει να έχει πολύ χιόνι, ώστε να μπορεί να περάσει κοινό ΙΧ όχημα.
 • Σε διήμερες και άνω εκδρομές, το κατάλυμα πρέπει να έχει επαρκή θέρμανση σε όλη την διάρκεια παραμονής, καθώς και ασφαλές μαγειρείο με επάρκεια καυσίμων.
 • Απαγορεύεται εκδρομή Αγέλης σε περιοχή που ενδέχεται να δημιουργηθούν επισφαλείς συνθήκες για παιδιά αυτής της ηλικίας.
 • Απαγορεύεται η συμμετοχή Αγέλης σε οποιεσδήποτε δράσεις υπαίθρου, μαζί με Ομάδα Προσκόπων ή Κοινότητα Ανιχνευτών, εφόσον το σύνολο των συμμετεχόντων (συμπεριλαμβανομένων των Βαθμοφόρων) είναι άνω των 30 ατόμων.
 • Απαγορεύεται η διανυκτέρευση σε σκηνές

Ομάδα Προσκόπων

 • Κάθε Ενωμοτία πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από έναν Υπαρχηγό ή μεγάλο σε ηλικία Ανιχνευτή (17 - 18 ετών) ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου. Αν είναι πάνω από τριάντα (30) Πρόσκοποι πρέπει να υπάρχει ένας επιπλέον Βαθμοφόρος (μπορεί να είναι και από άλλο Τμήμα ή Σύστημα) ή μεγάλος σε ηλικία Ανιχνευτής ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου.
 • Η διανυκτέρευση μπορεί να γίνει σε σκηνές,  ανάλογα  με  τις  καιρικές  συνθήκες  και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει σε κοντινή απόσταση καταφύγιο ή ανάλογο κατάλυμα.
 • Απαγορεύεται η διανυκτέρευση σε σκηνές σε ήδη χιονισμένο τοπίο.
 • Η πορεία από το μεταφορικό μέσον μέχρι την περιοχή δράσης, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 3 χλμ. ή χρόνο πορείας μίας ώρας, ώστε σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών να είναι εφικτή η αποχώρηση.

Κοινότητα Ανιχνευτών

 • Για να πραγματοποιήσει μία Κοινότητα Ανιχνευτών δράση σε ορεινό καταφύγιο που απαιτείται πορεία μερικών ωρών, πρέπει μέσα στους τρεις προηγούμενους μήνες να έχει προηγηθεί μία διήμερη εκδρομή με ανάλογη πορεία και προετοιμασία (διαπίστωση φυσικής κατάστασης του καθενός, εξοικείωση με το υλικό και την τεχνική της μακράς πορεία κ.λπ.) με την πορεία προς το καταφύγιο.
 • Εκτός του Αρχηγού, πρέπει απαραίτητα να υπάρχουν δύο Υπαρχηγοί με Εντολή Διοίκησης και πτυχίο Σχολικής Βασικής Εκπαίδευσης Βαθμοφόρων Ανιχνευτών. Η αναλογία πρέπει να είναι ένας (1) Βαθμοφόρος (πλην του Αρχηγού) ανά τέσσερις (4) Ανιχνευτές. Αν δεν επαρκούν οι Βαθμοφόροι του Τμήματος, τότε το επιτελείο συμπληρώνεται με τον Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό Συστήματος ή κατάλληλους Βαθμοφόρους από άλλα Τμήματα.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι Κοινότητες Ανιχνευτών θα πρέπει να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες λειτουργία και δεοντολογίας ενός ορεινού καταφυγίου, όπως αυτοί ορίζονται από την Ε.Ο.Ο.Α. (Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας και Αναρρίχησης).

Ειδικότερα, για την τριήμερη χειμερινή εκδρομή που εντάσσεται στην πρόοδο του ανιχνευτή, εκτός των παραπάνω, η δράση πρέπει να δίνει ευκαιρίες για εκπαίδευση των Ανιχνευτών στα αντικείμενα του ορεινού περιβάλλοντος και να εκτελείται σε συνθήκες ορεινού περιβάλλοντος, χειμερινού βουνού και δράση σε χειμερινό πεδίο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Για ημερήσια εκδρομή, απαιτείται έγκριση του Αρχηγού Συστήματος και ενημέρωση του Περιφερειακού Εφόρου.

Για εκδρομή δύο ημερών και άνω, απαιτείται έγκριση του Περιφερειακού Εφόρου, στον οποίον υποβάλλεται οκτώ (8) ημέρες πριν, ο φάκελος της δράσης, που πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

α)     Πίνακα Βαθμοφόρων, με καθήκοντα, ηλικία, Εντολή Διοίκησης και πτυχία αναγνωρισμένων Προσκοπικών Σχολών.

β)     Πίνακα με τα ονόματα των παιδιών που δήλωσαν συμμετοχή και τηλέφωνα επικοινωνίας γονέων.

γ)     Έγγραφη έγκριση γονέων των συμμετεχόντων, στην οποία θα περιλαμβάνεται και συνοπτική δήλωση για την κατάσταση υγείας (άσθμα και άλλες χρόνιες ασθένειες εμβόλια, τυχόν διατροφικές ιδιομορφίες για ιατρικούς λόγους και μόνο, αλλεργίες κ.λπ.) Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η ιατρική βεβαίωση της Κατασκήνωσης/ Μεγάλης Δράσης του παρελθόντος καλοκαιρού (όχι παλαιότερη) εφόσον ο γονέας βεβαιώσει ότι ισχύει ως έχει.

δ)     Πίνακα Ατομικών Εφοδίων και Ομαδικών Υλικών.

ε)     Οδηγίες για να φτάσει στον τόπο της δράσης κάποιος που δεν τον γνωρίζει.

στ)   Ονόματα και τηλέφωνα των κοντινότερων προς την περιοχή της δράσης Αρχών (Προσκοπικών, Αστυνομικών, Στρατιωτικών, Δημοτικών) καθώς και Νοσοκομείων, ιατρών κ.λπ.

ζ)      Το πρόγραμμα, ιδίως το μέρος των δραστηριοτήτων εντός του καταφυγίου/ καταλύματος, καθώς και το εναλλακτικό σε περίπτωση που δεν καταστεί, λόγω καιρού, η δυνατή έξοδος από το καταφύγιο.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η δράση  θα διακόπτεται και το Τμήμα θα επιστρέφει αμέσως στην έδρα του και θα ακολουθεί διαδικασία διοικητικού ελέγχου και καταλογισμού ευθυνών.

Σε κάθε περίπτωση, το επιτελείο της Περιφερειακής Εφορείας και εγώ προσωπικά, θα είμαστε στην διάθεση του κάθε Συστήματος και του κάθε Τμήματος, για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε ανάγκες που μπορεί να προκύψουν.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

 

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…