Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 39/18: Ανάδειξη μέλους Ε.Κ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

 ΠΥ.ΒΑ., 12/11/2018

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 39/ 18

ΠΡΟΣ: Α.Σ., Ε.Κ.Σ., Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων

ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο, Β/Γενικό Έφορο, Έφορο Διοίκησης ΓΕ ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιοι Γ.Ε. 11/2018, 12/2018

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη μέλους Ε.Κ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών Εγκυκλίων, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πραγματοποίηση Διαδικασίας Ανάδειξης ενός (1) μέλους Ε.Κ.Σ. των κλιμακίων της στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. και προσκαλεί όλα τα μέλη Ε.Κ.Σ. των κλιμακίων της να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Η Ανάδειξη των Μελών των Ε.Κ.Σ. ως μελών της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφερειακής μας Εφορείας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, Κεφάλαιο 7).

 

Χρόνος - Τόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:

Κυριακή 09/12/2018 από 18:00’ έως 20:00’

στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Αττικής στον ΠΥ.ΒΑ.

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Παναγιώτης Γκουβάς, Περιφερειακός Έφορος

Σάντρα Μαραγκάκη, Έφορος Διοίκησης

Θανάσης Πλαστράς, Έφορος Παλαιών Προσκόπων

 

Συμμετοχή:

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. των Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και των Προσκοπικών Κέντρων που ανήκουν στην Περιφερειακή Εφορεία και έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ. ή την Περιφερειακή Εφορεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την Διαδικασία Ανάδειξης, δεν διορίζονται νέα Μέλη Ε.Κ.Σ.

Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Κ.Σ. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

  • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2018-2019, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ Συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στην διαδικασία ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Υποψηφιότητες:

Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Κ.Σ. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Β.3 της 11/18 Εγκυκλίου και επί πλέον:

  • Έχουν ελληνική ιθαγένεια
  • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.
  • Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων, ή της Περιφερειακής Εφορείας, ή Προσκοπικών Κέντρων, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Κ.Σ. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 05/12/18 και ώρα 17.00’, ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής η δήλωση χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη).

Παρακαλώ τους Αρχηγούς Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων να ενημερώσουν τις Ε.Κ.Σ.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…