Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 38/18: Ανάδειξη Βαθμοφόρων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

ΠΥ.ΒΑ., 12/11/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 38/ 18

  

ΠΡΟΣ: Εφ. Περιφέρειας - Α.Σ., Βαθμοφόρους Συστημάτων - Προσκοπικών Κέντρων ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο, Β.Γενικό Έφορο, Έφορο Διοίκησης ΓΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιοι Γ.Ε. 11/2018, 12/2018

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη Βαθμοφόρων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών Εγκυκλίων, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης δέκα τριών (13) Βαθμοφόρων των κλιμακίων της στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. και προσκαλεί όλους τους Βαθμοφόρους των κλιμακίων της να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Η Ανάδειξη των Βαθμοφόρων για τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας, στο οποίο περιλαμβάνεται ως θέμα η Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, άρθρο 6, παρ. 6.1.).

 

Χρόνος - Τόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:

Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018
Μέγαρα Αττικής, στα πλαίσια του 36ου Συνεδρίου Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής, λεπτομέρειες του οποίου θα δοθούν με άλλη Ανακοίνωση.

Οργανωτική Επιτροπή:

Παναγιώτης Γκουβάς, Περιφερειακός Έφορος

Σάντρα Μαραγκάκη, Έφορος Διοίκησης

Γιάννης Σπηλιόπουλος, Έφορος Πληροφορικής

Θανάσης Πλαστράς, Έφορος Παλαιών Προσκόπων

 

Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία Ανάδειξης έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι των Συστημάτων, των Προσκοπικών Κέντρων και οι Έφοροι Μέλη της Περιφέρειας που έχουν εντολή διοίκησης με ημερομηνία έγκρισης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν εκδίδονται νέες Εντολές Διοίκησης και δεν εγγράφονται νέοι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας στα μητρώα του Σ.Ε.Π.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι, έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:

  • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2018 -2019, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
    Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Η ευθύνη ταυτοποίησης των συμμετεχόντων στην διαδικασία ανάδειξης ανήκει αποκλειστικά στην Εφορευτική Επιτροπή.

 

Υποψηφιότητες:

Για την ανάδειξή τους ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 της 11/18 Εγκυκλίου και επί πλέον:

  • Έχουν ελληνική Ιθαγένεια
  • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.
  • Έχουν διετή τουλάχιστον, θητεία Βαθμοφόρου
  • Έχουν βεβαιωτικό παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης, ή Κύκλου Μεθοδολογίας

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 28/11/18 και ώρα 17.00’, ιδιοχείρως ή ηλεκτρονικά στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (στην περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής η δήλωση χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένη και σκαναρισμένη).

Παρακαλώ τους Αρχηγούς Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους τους.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

 

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…