Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 08/2022: Συνέδριο Βαθμοφόρων Περιφέρειας Δυτικής Αττικής

101600Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. και της σχετικής Εγκυκλίου, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, η Περιφέρειά μας θα πραγματοποιήσει το 40ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής.

Θεματολόγιο

Τα θέματα του Συνεδρίου είναι:

 1. Παρουσίαση απολογισμού δράσεων για την τρέχουσα χρονιά
 2. Προγραμματισμός δράσεων της περιφέρειας για την προσκοπική χρονιά 2022 – 2023
 3. Παρουσίαση της νέας μορφής της Εκπαίδευσης
 4. Παρουσίαση για την Αναθεώρηση του Προσκοπικού Προγράμματος
 5. Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
 6. Διαδικασία Ανάδειξης μελών ΕΚΣ και ΕΠΠ ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

Όποιος επιθυμεί να εμπλουτίσει το θεματολόγιο του Συνεδρίου ή το κομμάτι του ελεύθερου βήματος, θα μπορεί να στείλει την πρότασή του έως την Τετάρτη 9/11/2022 στο
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι των Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας και οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί των Προσκοπικών Κέντρων που υπάγονται στην Περιφερειακή Εφορεία, οι οποίοι έχουν απογραφεί στην Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής, που έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep) τουλάχιστον (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου (ήτοι έως 15/11/2022) και περιλαμβάνονται στον πίνακα Βαθμοφόρων τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση του συνεδρίου, δεν θα εκδίδονται νέες Εντολές Διοίκησης και δεν θα εγγράφονται νέοι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας στα Μητρώα του Σ.Ε.Π.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι έως την ημέρα πραγματοποίησης του Συνεδρίου και της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:

 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2022 - 2023, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΣΕΠ εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στο παρακάτω link(https://www.peda.gr/index.php/conferences/40o-synedrio-vathmoforon-peda) και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 16/11/2022.

Επίσης δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα μέλη ΕΚΣ καθώς και τα μέλη ΕΠΠ ως παρατηρητές εφόσον έχουν απογραφεί για το έτος 2022-2023.

Η οικονομική συμμετοχή στο Συνέδριο ορίζονται τα 10€ και περιλαμβάνουν αναμνηστικό, διατροφή και έξοδα του Συνεδρίου.

Οι συμμετέχοντες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, απαιτείται να έχουν υποβληθεί σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (PCR ή rapid test) μέσα στην εβδομάδα στα πλαίσια της εργασίας τους ή σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο για COVID-19 (self test), εντός 24 ωρών από την έναρξη του Συνεδρίου και ιδανικά λίγο πριν την έναρξη, με αρνητικό αποτέλεσμα. Σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης οι συμμετέχοντες καλό είναι να φορούν μάσκα.

Οργάνωση

Για την οργάνωση του Συνεδρίου ορίζεται Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕΣ) αποτελούμενη από τους:

Χατζηαθανασίου Νίκος (Αναπληρωτής Περιφερειακός Έφορος)

Τσώνη Γεωργία (Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων ΠΕΔΑ)

Μαραγκάκη Σάντρα (Αρχηγός Συστήματος 3υ Σ.Π. Νέας Φιλαδέλφειας)

Κουρπαλιδη Δερμάτη Εύα (Υπαρχηγός Συστήματος 3ου Σ.Π. Νέας Φιλαδέλφειας)

Τόπος – Διάρκεια

Το Συνέδριο μας θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφειας, Νικολάου Τρυπιά 45 Ν. Φιλαδέλφεια.

Ώρα προσέλευσης 9.00, ώρα έναρξης του Συνεδρίου 10.00 και ώρα λήξης 17.00.

Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων

Σε εφαρμογή της σχετικής Εγκυκλίου, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης δέκα τεσσάρων (14) Βαθμοφόρων των κλιμακίων της, συμπεριλαμβανόμενου του ΠΕ, στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. και προσκαλώ όλους τους Βαθμοφόρους των κλιμακίων της να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Για την ανάδειξή τους ως Εκπρόσωποι της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 της 11/22 Εγκυκλίου και επί πλέον:

 • Έχουν ελληνική Ιθαγένεια
 • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.
 • Έχουν διετή τουλάχιστον, θητεία Βαθμοφόρου
 • Έχουν βεβαιωτικό παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης, ή Κύκλου Μεθοδολογίας
 • Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 16/11/2022 και ώρα 17.30’, ηλεκτρονικά (αφού υπογραφούν και σκαναριστούν) στο e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Παράλληλα με την διαδικασία ανάδειξης Βαθμοφόρων θα πραγματοποιηθούν στον χώρο πραγματοποίησης του Συνεδρίου μας και οι αναδείξεις (2) δυο μελών ΕΚΣ από τις 12.00- 14.00 και η ανάδειξη (1) ενός μέλους ΕΠΠ από τις 10.00-12.00 ως μέλη της ΓΣ.

Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάδειξης ως μέλη της ΓΣ του ΣΕΠ καθώς και οι δηλώσεις υποψηφιότητας αναφέρονται στην σχετική εγκύκλιο 11/2022.

Παρακαλούνται οι Α.Σ. να ενημερώσουν έγκαιρα τους Βαθμοφόρους των Συστημάτων τους, καθώς και τα μέλη ΕΚΣ, να τους ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την συμμετοχή τους.

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς

 

Παναγιώτης Μάρρας
Περιφερειακός Έφορος

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…