Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 37/20: Ανάδειξη Μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

101600Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και σε συνέχεια των ανωτέρω ανακοινώσεων, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης δύο (2) Μελών Ε.Π.Π., ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. και προσκαλεί όλα τα Μέλη Ε.Π.Π. να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Χρόνος - Τρόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

14:00’- 15:00’

  • Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η οποία είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο, σχεδιασμένο από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έναν τεχνολογικό φορέα που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τη διαδικασία της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» θα υποστηρίξει από πλευράς προεργασίας και υποδομών η Κεντρική Διοίκηση, υπό τον ρόλο του «Διαχειριστή», ενώ την ευθύνη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα έχει η Εφορευτική Επιτροπή.

Κάθε Μέλος Ε.Π.Π. που έχει δικαίωμα ψήφου, θα λάβει μήνυμα (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης στο οποίο θα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος για τον ιστότοπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Εφόσον κάποιο Μέλος Ε.Π.Π. που έχει δικαίωμα ψήφου δεν λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα (email) έως και το πρωί της ημέρας που θα πραγματοποιηθεί η Ανάδειξη, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα θα στείλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο Μέλος Ε.Π.Π. που ψήφισε επιβεβαιώνοντας την καταχώριση της ψήφου, το οποίο το Μέλος Ε.Π.Π. οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητο για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

Εφορευτική Επιτροπή:

Γιάννης Σπηλιόπουλος, Έφορος Πληροφορικής

Μαρία Ζαφειράκη, Αρχηγός Ομάδας

Κώστας Σκανδάλης, Υπαρχηγός Ομάδας

Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας, που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης (ήτοι έως τις 04/01/2021 τα μεσάνυχτα).

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την Διαδικασία Ανάδειξης, δεν εγγράφονται νέα Μέλη σε Ε.Π.Π.

Ακόμη, τα συμμετέχοντα Μέλη Ε.Π.Π. προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα Μελών Ε.Π.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης (μέχρι τις 04/01/2021 τα μεσάνυχτα):

  • Να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης μελών της Γ.Σ., ούτως ώστε να έχει γνωστοποιηθεί στην Εφορευτική Επιτροπή η προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 -2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Τα Μέλη Ε.Π.Π. που θέλουν να λάβουν μέρος στην Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: Διαδικασία Ανάδειξης

Όσες δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη κατατεθεί σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Π.Ε. 34/20 ισχύουν και δεν χρειάζεται να κατατεθούν εκ νέου.

Υποψηφιότητες:

Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Π.Π. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π. δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Π.Π. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Γ.4 της Εγκυκλίου 18/2020 του Γενικού Εφόρου (δηλαδή να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης) και επί πλέον:

Έχουν ελληνική  Ιθαγένεια

Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρία Μέλη Ε.Π.Π., που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 06/01/2021 τα μεσάνυχτα, ηλεκτρονικά (αφού υπογραφούν και σκαναριστούν) στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Όσες υποψηφιότητες έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Π.Ε. 34/20 ισχύουν και δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.

Παρακαλώ τους Αρχηγούς των Ε.Π.Π. να ενημερώσουν τα μέλη τους.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης  Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…