Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 35/20: Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε. Δυτικής Αττικής

101600Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και σε συνέχεια των ανωτέρω ανακοινώσεων, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής οργανώνει το Συνέδριο Βαθμοφόρων με μοναδικό θέμα: «Διαδικασία Ανάδειξης δέκα τριών (13) Βαθμοφόρων των κλιμακίων της, ως εκπροσώπων της στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.» και προσκαλεί όλους τους Βαθμοφόρους των κλιμακίων της, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

 

Χρόνος - Τρόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 - 12:00’-13:30’

  • Διαδικασία Ανάδειξης θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», η οποία είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο, σχεδιασμένο από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έναν τεχνολογικό φορέα που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και παρέχει δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Τη διαδικασία της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» θα υποστηρίξει από πλευράς προεργασίας και υποδομών

  • Κεντρική Διοίκηση, υπό τον ρόλο του «Διαχειριστή», ενώ την ευθύνη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της ψηφοφορίας θα έχει η Εφορευτική Επιτροπή.

Κάθε Βαθμοφόρος που έχει δικαίωμα ψήφου, θα λάβει μήνυμα (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης, στο οποίο θα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος για

τον ιστότοπο του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Εφόσον κάποιος Βαθμοφόρος που έχει δικαίωμα ψήφου δεν λάβει το συγκεκριμένο μήνυμα (email) έως και το πρωί της ημέρας που θα πραγματοποιηθεί η Ανάδειξη, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εφορευτική Επιτροπή.

Μετά την υποβολή του ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το σύστημα θα στείλει αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στον Βαθμοφόρο που ψήφισε επιβεβαιώνοντας την καταχώριση της ψήφου, το οποίο ο Βαθμοφόρος οφείλει να φυλάξει, καθώς είναι απαραίτητο για την υποβολή και επεξεργασία τυχόν ενστάσεων.

Εφορευτική Επιτροπή:

Γιάννης Σπηλιόπουλος, Έφορος Πληροφορικής

Μαρία Ζαφειράκη, Αρχηγός Ομάδας

Κώστας Σκανδάλης, Υπαρχηγός Ομάδας

Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι των Συστημάτων, των Προσκοπικών Κέντρων και οι Έφοροι της Περιφερειακής Εφορείας που έχουν εντολή διοίκησης με ημερομηνία έγκρισης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης (ήτοι έως τις 04/01/2021 τα μεσάνυχτα).

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν εκδίδονται νέες Εντολές Διοίκησης και δεν εγγράφονται νέοι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας στα μητρώα του Σ.Ε.Π.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι προκειμένου να συμπεριληφθούν στον πίνακα Βαθμοφόρων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει το αργότερο πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης (μέχρι τις 04/01/2021 τα μεσάνυχτα) :

  • Να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γ.Σ., ούτως ώστε να έχει γνωστοποιηθεί στην Εφορευτική Επιτροπή η προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 -2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Οι Βαθμοφόροι που θέλουν να λάβουν μέρος στην Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον σύνδεσμο: Διαδικασία Ανάδειξης

Όσες δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη κατατεθεί σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Π.Ε.

32/20 ισχύουν και δεν χρειάζεται να κατατεθούν εκ νέου.

Υποψηφιότητες:

Για την ανάδειξή τους ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π., δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 της Εγκυκλίου 18/2020 του Γενικού Εφόρου (δηλαδή να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης)

και επί πλέον:

Έχουν ελληνική  Ιθαγένεια

Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π. Έχουν διετή τουλάχιστον, θητεία Βαθμοφόρου

Έχουν βεβαιωτικό παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης, ή Κύκλου Μεθοδολογίας ή Κύκλου Ηγεσίας Ενηλίκων.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 06/01/2021 τα μεσάνυχτα, ηλεκτρονικά (αφού υπογραφούν και σκαναριστούν) στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Όσες υποψηφιότητες έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Π.Ε. 32/20 ισχύουν και δεν χρειάζεται να υποβληθούν εκ νέου.

Παρακαλώ τους Αρχηγούς Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους τους.

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης  Γκουβάς

Περιφερειακός Έφορος

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…