Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 34/20: Ανάδειξη μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

101600Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Π.Ε. 30/ 20, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης δύο (2) μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση και προσκαλεί όλα τα μέλη Ε.Π.Π. να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

 Περιστέρι, 29/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 34/ 20

 

ΠΡΟΣ: Α.Σ., Μέλη ΕΠΠ
ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο, Β.Γενικό Έφορο, Έφορο Διοίκησης ΓΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιος Γ.Ε. 14/2020

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη μελών Ε.Π.Π. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Π.Ε. 30/ 20, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης δύο (2) μελών Ε.Π.Π. – Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση και προσκαλεί όλα τα μέλη Ε.Π.Π. να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Χρόνος - Τρόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:
Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020
19:30’-20:30’

Η Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με το πρόγραμμα ΖΕΥΣ, το οποίο θα διαχειριστεί η κεντρική διοίκηση του Σ.Ε.Π.

Το πρόγραμμα ΖΕΥΣ είναι μία εφαρμογή πραγματοποίησης ψηφιακών ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Η λειτουργία του αντικαθιστά την «κλασσική» διαδικασία δια ζώσης ψηφοφορίας, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Το Μέλος Ε.Π.Π., θα λάβει στο email του το οποίο θα έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στην ανάδειξη (κατά προτίμηση το mail που είναι δηλωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-sep) τον προσωπικό του κωδικό σε μορφή link, μέσω του οποίου θα μεταβαίνει στην οθόνη ψηφοφορίας για να καταθέσει την προτίμησή του. Το Μέλος Ε.Π.Π. μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει αλλά κάθε νέα ψήφος θα διαγράφει αυτόματα την προηγούμενη από το σύστημα, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλοψηφίας.

Εφορευτική Επιτροπή:
Γιάννης Σπηλιόπουλος, Έφορος Πληροφορικής
Μαρία Ζαφειράκη, Αρχηγός Ομάδας
Κώστας Σκανδάλης, Υπαρχηγός Ομάδας

Συμμετοχή:
Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη των Ε.Π.Π. της Περιφερειακής Εφορείας, που λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την Διαδικασία Ανάδειξης, δεν εγγράφονται νέα Μέλη σε Ε.Π.Π.
Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Π.Π. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

  • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 -2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν υποβάλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης Μελών για την γενική συνέλευση.

Τα Μέλη Ε.Π.Π. που θέλουν να λάβουν μέρος στην Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους εδώ

Υποψηφιότητες:
Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Π.Π. - Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Π.Π. που κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Γ.4 της 14/20 Εγκυκλίου και επί πλέον:

  • Έχουν ελληνική Ιθαγένεια
  • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 09/12/20 και ώρα 17.30’, ηλεκτρονικά (αφού υπογραφούν και σκαναριστούν) στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Παρακαλώ τους Προέδρους των Ε.Π.Π. να ενημερώσουν τα μέλη τους.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

Συνημμένα
Υποβολή Υποψηφιότητας Μέλους ΕΠΠ

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…