Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 33/20: Ανάδειξη μέλους Ε.Κ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

Περιστέρι, 29/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 33/ 20

ΠΡΟΣ: Α.Σ., Ε.Κ.Σ., Αρχηγούς Προσκοπικών Κέντρων

ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο, Β.Γενικό Έφορο, Έφορο Διοίκησης ΓΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ: Εγκύκλιος Γ.Ε. 14/2020

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη μέλους Ε.Κ.Σ. στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου και σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Π.Ε. 30/ 20, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης ενός (1) μέλους Ε.Κ.Σ. των κλιμακίων της στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. και προσκαλεί όλα τα μέλη Ε.Κ.Σ. των κλιμακίων της να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Χρόνος - Τρόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020
19:00’-20:00’

Η Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με το πρόγραμμα ΖΕΥΣ, το οποίο θα διαχειριστεί η κεντρική διοίκηση του Σ.Ε.Π.

Το πρόγραμμα ΖΕΥΣ είναι μία εφαρμογή πραγματοποίησης ψηφιακών ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

Η λειτουργία του αντικαθιστά την «κλασσική» διαδικασία δια ζώσης ψηφοφορίας, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Το Μέλος Ε.Κ.Σ., θα λάβει στο email του το οποίο θα έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στην ανάδειξη (κατά προτίμηση το mail που είναι δηλωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-sep) τον προσωπικό του κωδικό σε μορφή link, μέσω του οποίου θα μεταβαίνει στην οθόνη ψηφοφορίας για να καταθέσει την προτίμησή του. Το Μέλος Ε.Κ.Σ. μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει αλλά κάθε νέα ψήφος θα διαγράφει αυτόματα την προηγούμενη από το σύστημα, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλοψηφίας.

Εφορευτική Επιτροπή:

Γιάννης Σπηλιόπουλος, Έφορος Πληροφορικής

Μαρία Ζαφειράκη, Αρχηγός Ομάδας

Κώστας Σκανδάλης, Υπαρχηγός Ομάδας

Συμμετοχή:

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν τα Μέλη Ε.Κ.Σ. των Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και των Προσκοπικών Κέντρων που ανήκουν στην Περιφερειακή Εφορεία και έχουν διορισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του .Σ. ή την Περιφερειακή Εφορεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση της Διαδικασίας Ανάδειξης.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την Διαδικασία Ανάδειξης, δεν διορίζονται νέα Μέλη Ε.Κ.Σ.

Ακόμη, τα συμμετέχοντα μέλη Ε.Κ.Σ. έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης, πρέπει:

  • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 -2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
  • Να έχουν υποβάλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης Μελών για την γενική συνέλευση.

Τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που θέλουν να λάβουν μέρος στην Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει να δηλώσουν την συμμετοχή τους εδώ

Υποψηφιότητες:

Για την ανάδειξη των Μελών Ε.Κ.Σ. - Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν πλέον:

Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική υποψηφιότητα τα Μέλη Ε.Κ.Σ. που κατά την ημέρα τα προσόντα της παρ. Β.3 της 14/20 Εγκυκλίου και επί πλέον

  • Έχουν ελληνική Ιθαγένεια
  • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.
  • Έχουν διετή, τουλάχιστον, θητεία ως Μέλη Ε.Κ.Σ. Συστημάτων, ή της Περιφερειακής Εφορείας, ή Προσκοπικών Κέντρων, με ισχύοντα διορισμό κατά το τελευταίο έτος προ της ημερομηνίας ανάδειξης

Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 09/12/20 και ώρα 17.30’, ηλεκτρονικά (αφού υπογραφούν και σκαναριστούν) στο e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Παρακαλώ τους Αρχηγούς Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων να ενημερώσουν τις Ε.Κ.Σ.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

Συνημμένα
Υποβολή Υποψηφιότητας Μέλους ΕΚΣ

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…