Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 32/20: 38ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής - Ανάδειξη Βαθμοφόρων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

Περιστέρι, 29/11/2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 32/ 20

ΠΡΟΣ: Όλους τους Βαθμοφόρους της Δυτικής Αττικής

ΚΟΙΝ.: Γενικό Έφορο, Β.Γενικό Έφορο, Ε.Κ.Σ., Ε.Π.Π. Δυτικής Αττικής

ΣΧΕΤΙΚΑ: Ανακοίνωση Π.Ε. 30/20, Εγκύκλιος Γ.Ε. 14/2020

ΘΕΜΑ: 38ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής - Ανάδειξη Βαθμοφόρων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος Σ.Ε.Π.

 

Αγαπητοί μου,

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης της Π.Ε. 30/20 με την οποία ενημερωθήκατε για την ημερομηνία του Συνεδρίου, τα θέματα, την Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και έχετε πάρει στα χέρια σας την εισήγησή του, σας ενημερώνω με τις περαιτέρω λεπτομέρειες:

Το 38ου Συνέδριο Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής, θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη) με το πρόγραμμα Cisco Webex Meetings, Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα Cisco Webex Meetings θα σας στείλει στο mail που θα δηλώσετε, σχετικό link με το οποίο θα μπορείτε να συνδεθείτε στο Συνέδριο και συγκεκριμένες οδηγίες. Επίσης, θα σας σταλθεί και εφεδρικό κανάλι σε περίπτωση δυσλειτουργίας του αρχικού.

Ώρα έναρξης Συνεδρίου 10:00’

Συμμετοχή Συνέδρων και Παρατηρητών:

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του ΣΕΠ και την Εγκύκλιο 14/01.10.2020, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι της Περιφέρειας που:

 1. Έχουν εντολή διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου (τελευταία ημερομηνία έκδοσης εντολής 07/12/2020).
 2. Έχουν απογραφεί για το τρέχον έτος (έχουν δηλ. εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το ΣΕΠ για το προσκοπικό έτος 2020-2021).
 3. Έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΣΕΠ εκ συνδρομών ως Μέλη της θητευούσης ή προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
 4. Οι Έφοροι Κλάδων, Ειδικοτήτων και Υπηρεσιών της Γενικής Εφορείας που έχουν απογραφεί στην Περιφέρειά μας.

Στο Συνέδριο μπορούν να κληθούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 1. Εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, Δήμοι).
 2. Εκπρόσωποι των τοπικών Εκκλησιαστικών Αρχών.
 3. Εκπρόσωποι της Κεντρικής Διοίκησης ΣΕΠ.
 4. Εκπρόσωποι της τοπικής Οδηγικής Κίνησης (ΣΕΟ).
 5. Εκπρόσωποι των ΕΚΣ, ΕΠΠ.

Δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να καταθέσετε από αυτή την στιγμή στον σύνδεσμο: 38ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Π.Ε Δυτικής Αττικής

 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ.

Σε εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής Εγκυκλίου, η Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής θα προχωρήσει στην Διαδικασία Ανάδειξης δέκα τριών (13) Βαθμοφόρων των κλιμακίων της στην Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Π. και προσκαλεί όλους τους Βαθμοφόρους των κλιμακίων της να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή.

Η Ανάδειξη των Βαθμοφόρων για τη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Συνέδριο της Περιφερειακής Εφορείας, στο οποίο περιλαμβάνεται ως θέμα η Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τον Κανονισμό Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π. (Μέρος 7ο, άρθρο 6, παρ. 6.1.).

Χρόνος - Τρόπος πραγματοποίησης Διαδικασίας Ανάδειξης:

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2020 - 17:30’-19:00’

Η Διαδικασία θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με το πρόγραμμα ΖΕΥΣ, το οποίο θα διαχειριστεί η κεντρική διοίκηση του Σ.Ε.Π.

Το πρόγραμμα ΖΕΥΣ είναι μία εφαρμογή πραγματοποίησης ψηφιακών ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. Η λειτουργία του αντικαθιστά την «κλασσική» διαδικασία δια ζώσης ψηφοφορίας, εξασφαλίζοντας το αδιάβλητο της ψηφοφορίας.

Ο Σύνεδρος, θα λάβει στο email του το οποίο θα έχει δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής στο Συνέδριο (κατά προτίμηση το mail που είναι δηλωμένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-sep) τον προσωπικό του κωδικό σε μορφή link, μέσω του οποίου θα μεταβαίνει στην οθόνη ψηφοφορίας για να καταθέσει την προτίμησή του. Ο Σύνεδρος μπορεί να ψηφίσει όσες φορές θέλει αλλά κάθε νέα ψήφος θα διαγράφει αυτόματα την προηγούμενη από το σύστημα, για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις διπλοψηφίας.

Εφορευτική Επιτροπή:

Γιάννης Σπηλιόπουλος, Έφορος Πληροφορικής

Μαρία Ζαφειράκη, Αρχηγός Ομάδας

Κώστας Σκανδάλης, Υπαρχηγός Ομάδας

Συμμετοχή:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία Ανάδειξης έχουν όλοι οι Βαθμοφόροι των Συστημάτων, των Προσκοπικών Κέντρων και οι Έφοροι Μέλη της Περιφέρειας που έχουν εντολή διοίκησης με ημερομηνία έγκρισης τουλάχιστον πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα των (5) ημερών πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου, δεν εκδίδονται νέες Εντολές Διοίκησης και δεν εγγράφονται νέοι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας στα μητρώα του Σ.Ε.Π.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι, έως την ημέρα πραγματοποίησης της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:

 • Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 -2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.
 • Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σ.Ε.Π. εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.
 • Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.
 • Να έχουν υποβάλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο - διαδικασία ανάδειξης μελών για την γενική συνέλευση.

Υποψηφιότητες:

Για την ανάδειξή τους ως Εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να υποβάλλουν υποψηφιότητα οι Βαθμοφόροι οι οποίοι κατά την ημέρα υποβολής της υποψηφιότητας πληρούν τα προσόντα της παρ. Α.3 της 14/20 Εγκυκλίου και επί πλέον:

 • Έχουν ελληνική Ιθαγένεια
 • Δεν βαρύνονται με συμπεριφορά που αντιβαίνει στις Αρχές του Σ.Ε.Π.
 • Έχουν διετή τουλάχιστον, θητεία Βαθμοφόρου
 • Έχουν βεβαιωτικό παρακολούθησης Σχολής Βασικής Εκπαίδευσης, ή Κύκλου Μεθοδολογίας
 • Υποψηφιότητες υποβάλλονται εγγράφως από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή προτείνονται από τρεις Βαθμοφόρους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Δεκτές θα γίνουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν στην Περιφερειακή Εφορεία μέχρι την Τετάρτη 09/12/20 και ώρα 17.30’, ηλεκτρονικά (αφού υπογραφούν και σκαναριστούν) στο e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Παρακαλώ τους Αρχηγούς Συστημάτων και Προσκοπικών Κέντρων να ενημερώσουν τους Βαθμοφόρους τους.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

Συνημμένα

Υποβολή Υποψηφιότητας Βαθμοφόρου

 

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…