Ενήλικο Στέλεχος

Ανακοίνωση 30/20: 38ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής

101600

Αγαπητοί μου,

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Διοίκησης - Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π., η Περιφέρειά μας θα συγκαλέσει το Σαββατοκύριακο 12 - 13 Δεκεμβρίου 2020 το 38ο Συνέδριο Βαθμοφόρων Δυτικής Αττικής..

Τα θέματα του Συνεδρίου είναι:

1. Προσδιορισμός στόχων, δράσεων κι ενεργειών για την προσκοπική χρονιά 2020 - 2021

2. Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣώμαΕλλήνων Προσκόπων

Slogan: «Η Γνώση Αποκτά Αξία Μόνο Όταν Μοιράζεται»

Τα θέματα του Συνεδρίου είναι:

1. Προσδιορισμός στόχων, δράσεων κι ενεργειών για την προσκοπική χρονιά 2020 - 2021

2. Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος ΣώμαΕλλήνων Προσκόπων

Slogan: «Η Γνώση Αποκτά Αξία Μόνο Όταν Μοιράζεται»

Το κύριο μέρος του Συνεδρίου, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως (τηλεδιάσκεψη).

Περεταίρω λεπτομέρειες και οδηγίες θα σας σταλθούν με αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Μέχρι την ημέρα του Συνεδρίου θα πρέπει α) τα Συστήματα να έχουν συγκαλέσει συμβούλια με θέμα την συνημμένη εισήγηση β) να ετοιμάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις τους γ) οι Βαθμοφόροι να τιςσυζητήσουνε στα αντίστοιχα προσυνεδριακά συμβούλια (των Κλάδων και των Εφ.Α.Σ.).

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η Διαδικασία Ανάδειξης Βαθμοφόρων ως μελών της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Για λόγους αποφυγής τουσυνωστισμού η προσέλευση των Βαθμοφόρων, θα γίνει ανά Συστήματα σε προκαθορισμένα χρονικά όρια. Και γι’ αυτή την διαδικασία θα ακολουθήσει ανακοίνωση με περισσότερες λεπτομέρειες.

Για την οργάνωση του Συνεδρίου ορίζεται Οργανωτική Επιτροπή (ΟΕΣ) αποτελούμενη από τους:

Δημήτρης Μοίρας (Έφορος Οικονομικών και Περιουσίας)

Τζωρτζίνα Κρούστη (Έφορος Κλάδου Λυκοπούλων)

Γιάννης Σπηλιόπουλος (Έφορος Πληροφορικής)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διοίκησης του ΣΕΠ και την Εγκύκλιο 14/01.10.2020, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και στη Διαδικασία Ανάδειξης έχουν οι Βαθμοφόροι των Προσκοπικών Συστημάτων και της Περιφερειακής Εφορείας, καθώς και οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας και οι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί των Προσκοπικών Κέντρων που υπάγονται στην Περιφερειακή Εφορεία, οι οποίοι έχουν απογραφεί στην Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής, που έχουν Εντολή Διοίκησης με ημερομηνία έκδοσης (έγκριση αρμοδίου Εφόρου στο ηλεκτρονικό σύστημα e-sep) τουλάχιστον (5) πλήρεις ημέρες πριν την πραγματοποίηση του Συνεδρίου (ήτοι έως 07/12/2020) και περιλαμβάνονται στον πίνακα Βαθμοφόρων τον οποίο καταρτίζει η Περιφερειακή Εφορεία και επικυρώνει η Εφορεία Διοίκησης της Γενικής Εφορείας. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα των πέντε (5) ημερών που μεσολαβεί από την κατάρτιση του πίνακα έως την πραγματοποίηση του συνεδρίου, δεν θα εκδίδονται νέες Εντολές Διοίκησης και δεν θα εγγράφονται νέοι Βαθμοφόροι της Περιφερειακής Εφορείας στα Μητρώα του Σ.Ε.Π.

Ακόμη, οι Βαθμοφόροι έως την ημέρα πραγματοποίησης του Συνεδρίου και της Διαδικασίας Ανάδειξης πρέπει:

• Να έχουν απογραφεί για την τρέχουσα προσκοπική περίοδο 2020 - 2021, να έχουν δηλαδή εκπληρώσει κάθε υποχρέωση καταβολής συνδρομής μέλους προς το Σ.Ε.Π.

• Να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το ΣΕΠ εκ συνδρομών ως μέλη προηγουμένων Γενικών Συνελεύσεων.

• Να μην έχουν οποιαδήποτε άλλη οικονομική οφειλή προς το Σ.Ε.Π.

Παρακαλούνται οι Α.Σ. να ενημερώσουν έγκαιρα τους Βαθμοφόρους των Συστημάτων τους, να τους ενθαρρύνουν και να διευκολύνουν την συμμετοχή τους.

 

Με προσκοπικούς Χαιρετισμούς,

Παναγιώτης Γκουβάς
Περιφερειακός Έφορος

 

 

Συνημμένα

Εισήγηση Περιφερειακού Εφόρου

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…