Ενήλικο Στέλεχος

Προσωπικά Δεδομένα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου (www.peda.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Νόμο 2472/1997 όπως αυτός ισχύει και το Νόμο 3471/2006 όπως αυτός ισχύει.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει ο δικτυακός μας τόπος είναι τα ακόλουθα και αφορούν τόσο στην Εγγραφή στο Δικτυακό τόπο και το βήμα ανταλλαγής απόψεων (Forum) όσο και την προβολή των Προσκοπικών Εντολών

Για την εγγραφή του χρήστη ως μέλος στο δικτυακό τόπο και το συνδεδεμένο forum ζητούνται τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Πατρώνυμο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail)
  • Διεύθυνση κατοικίας
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Προσκοπικό τμήμα ή κλιμάκιο
  • Προσκοπικά Καθήκοντα
  • Αριθμός Προσκοπικής Ταυτότητας

Από τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα στους λοιπούς εγγεγραμμένους  χρήστες του δικτυακού τόπου, το Ονοματεπώνυμο, Προσκοπικό τμήμα ή κλιμάκιο, Προσκοπικά Καθήκοντα και ο Αριθμός Προσκοπικής Ταυτότητας. Στην εσωτερική επικοινωνία δεν εμφανίζεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ δίνεται η δυνατότητα χρήσης αποκλειστικά του λογαριασμού  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει η Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής, όταν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόκειται να εμφανιστεί υπάρχει σχετική ενημέρωση του χρήστη. 

Η Ομάδα διαχείρισης μπορεί να τα υποβάλει σε έλεγχο ακρίβειας με βάση το μητρώο των απογεγραμμένων μελών του Σ.Ε.Π. ώστε να εξακριβωθεί η ιδιότητα του μέλους.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είναι διαθέσιμη μόνο στη διαχειριστική ομάδα και χρησιμοποιείται μόνο για διαχειριστικούς λόγους και για ενημέρωση των μελών.

Στο δικτυακό τόπο υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης ψηφοφοριών.  Σε όσες ψηφοφορίες δίνεται η δυνατότητα αλλαγής ψήφου, ο διαχειριστής μπορεί να εξακριβώσει την απάντηση ενός χρήστη σε μια ψηφοφορία, αλλά θα πραγματοποιήσει την ενέργεια αυτή  μόνο για λόγω επίλυσης προβλημάτων. Οι λοιποί χρήστες μπορεί να δουν μόνο συγκεντρωτικά αποτελέσματα ψηφοφοριών.

Φωτογραφίες δικτυακού τόπου

Στον παρόντα δικτυακό τόπο δημοσιεύονται φωτογραφίες από δραστηριότητες των Κλιμακίων της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε τα πρόσωπα που εικονίζονται σε αυτές να μην αναγνωρίζονται με εύκολο τρόπο ή να λαμβάνεται η συγκατάθεση όλων των εικονιζομένων. Αν παρόλα αυτά θεωρείτε ότι κάποια από τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο προσβάλλει κάποιο από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με την Ομάδα Διαχείρισης ώστε να αποσυρθεί άμεσα.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία

Για την αυτόματη αποστολή ενημερωτικών δελτίων είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη. Ο Διαχειριστής μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα εκτός αν ο παραλήπτης δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Cookies

Στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη μόνο από την υπηρεσία αυτόματης σύνδεσης (Να με θυμάσαι) και μόνο κατόπιν επιλογής του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών/σελίδων του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει τον φυλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης της συγκεκριμένης υπηρεσίας (αυτόματη είσοδος μέλους) δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή.

Υπερσυνδέσεις (Links)

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει υπερσυνδέσεις (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί οι ξένοι δικτυακοί τόποι ακολουθούν .

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο διαχειριστής διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο διαχειριστής διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την Ομάδα Διαχείρισης προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του. Επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου που είναι ανήλικοι, επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες/σελίδες του δικτυακού τόπου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους ο διαχειριστής μπορεί να διαγράψει τις σχετικές πληροφορίες. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

 

Συζητήσεις (Forum) - Εγγραφή
Με την πρόσβαση στο Forum (στο εξής "εμείς", "εμάς", "δικό μας"), δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από τους όρους που ακολουθούν.
Αν δεν δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από όλους τους ακόλουθους όρους τότε παρακαλούμε μην δημιουργήσετε κάποιον λογαριασμό και χρησιμοποιήσετε το Forum.
Είναι πιθανόν να μεταβάλλουμε τους όρους οποιαδήποτε χρονική στιγμή και θα επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε για αυτό με τον προσφορότερο δυνατό τρόπο, όμως θα ήταν συνετό εκ μέρους σας να ξαναδιαβάζετε τακτικά την παρούσα σελίδα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του Forum μετά τις εκάστοτε αλλαγές δείχνει πως δέχεστε ότι δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους με την ανανεωμένη και/ή τροποποιημένη μορφή των όρων.

Κώδικας δεοντολογίας του χώρου Συζητήσεων (Forum)
1. Η ανταλλαγή απόψεων μέσω του χώρου Συζητήσεων (Forum) περιορίζεται σε καθαρά Προσκοπικά ζητήματα και μόνο. Δεν επιτρέπεται η χρήση του χώρου Forum ή του συνόλου των διευθύνσεων που το αποτελούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή μηνυμάτων που άμεσα ή έμμεσα (με το κείμενο ή με τους συνδέσμους τους) παραπέμπουν σε οποιαδήποτε διαφήμιση, έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή προάγουν θέματα (ή άλλες ιστοσελίδες) που δεν έχουν σχέση με τον Προσκοπισμό (εξεύρεση εργασίας, παροχή ή πώληση υπηρεσιών ή αγαθών κλπ), ή δεν είναι καθαρά Προσκοπικού περιεχομένου ή έχουν περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για παιδιά.
2. Οι καταχωρήσεις οφείλουν να χαρακτηρίζονται από έκφραση και γλώσσα σύμφωνες με τις αρχές του παγκόσμιου Προσκοπισμού, το Νόμο και την Υπόσχεση του Προσκόπου. Επίσης η φρασεολογία οφείλει να χαρακτηρίζεται από ευγένεια, ήθος και σεβασμό στα χρηστά ήθη. Ιδιαίτερα τονίζεται πως δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ύβρεων, ειρωνικών ή μειωτικών χαρακτηρισμών, απρεπών λέξεων και φράσεων. Οι καταχωρήσεις πρέπει να γράφονται στην απλή ελληνική γλώσσα και να αποφεύγονται οι λατινικοί χαρακτήρες (greeklish) και τα κεφαλαία γράμματα στο σύνολο της καταχώρησης (shouting). Οι χρήστες του Forum θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στη διαχείριση των δυνατοτήτων του, να αποφεύγουν να ανοίγουν νέες συζητήσεις εάν ήδη υπάρχουν άλλες παρόμοιες, όταν ανοίγουν νέα συζήτηση να επιλέγουν τη σωστή κατηγορία και όταν αυτά που θέλουν να πουν αφορούν συγκεκριμένα άτομα και μόνο, να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα των προσωπικών μηνυμάτων.
3. Κάθε καταχώρηση στο χώρο Συζητήσεων (Forum) οφείλει να φέρει την ταυτότητα του αποστολέα (να είναι ενυπόγραφη). Ο αποστολέας οφείλει να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του στον ειδικό χώρο για την υπογραφή, εκτός αν δεν χρησιμοποιεί ψευδώνυμο αλλά το ονοματεπώνυμό του αντί αυτού.
4. Οι καταχωρήσεις οφείλουν να μη μεταφέρουν τις ιδέες, απόψεις, χαρακτηρισμούς ή προσωπικά δεδομένα (τηλέφωνα, διευθύνσεις, οικογενειακή ή επαγγελματική κατάσταση κλπ) τρίτων χωρίς την άδειά τους. Το κάθε μέλος διατηρεί όλη την ευθύνη για το αποστελλόμενο μήνυμα και το περιεχόμενό του.
5. Οι καταχωρήσεις από τα μέλη του Forum οφείλουν να προάγουν τον Ελληνικό και Παγκόσμιο Προσκοπισμό. Μηνύματα με αθέμιτη κριτική, προσωπικές επιθέσεις, κακοπροαίρετους χαρακτηρισμούς δεν συμβάλλουν στην βελτίωση του Προσκοπισμού. Ο διάλογος, η πρόταση και η προσπάθεια συμβάλλουν.
6. Οποιαδήποτε καταχώρηση στο Forum θεωρείται πως εκφράζει την προσωπική άποψη του αποστολέα. Εκτός και αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο, τα γραφόμενα δε θεωρούνται πως αποτελούν την επίσημη θέση οποιουδήποτε Προσκοπικού κλιμακίου, Τμήματος, Συστήματος, Κλάδου, Ειδικότητας ή Εφορείας. Ο διαχειριστής του Forum και η Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής δεν ευθύνονται για τις πληροφορίες που αναγράφονται στο Forum.
7. Το Forum δεν αντικαθιστά το βαθμοφόρο ή τον Έφορο και δεν είναι στην δικαιοδοσία του ούτε στους σκοπούς του να παρέχει λύσεις σε εσωτερικά θέματα Τμημάτων, Συστημάτων ή Εφορειών. Τα προβλήματα αυτά αφορούν ιεραρχικά το αρμόδιο Τμήμα, Σύστημα, ή Εφορεία και στα πλαίσια αυτών θα πρέπει να λύνονται. Επίσης, ο χώρος Συζητήσεων (Forum) δεν είναι βήμα μεταφοράς παραπόνων προς την Περιφερειακή Εφορεία. Τα μέλη οφείλουν να μην απευθύνονται προς το χώρο Συζητήσεων (Forum) για προβλήματα των οποίων η επίλυση έγκειται στις αρμοδιότητες άλλων κλιμακίων, καθώς επίσης και να μην λαμβάνουν θέση όταν προκύπτουν ανάλογα θέματα.
8. Οι διαχειριστές και οι συντονιστές συζητήσεων έχουν δικαίωμα να διαγράψουν οποιαδήποτε καταχώρηση δεν είναι σύμφωνη με τον κώδικα αυτό κατά την απόλυτη κρίση τους και χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Πριν προχωρήσετε βεβαιωθείτε ότι διαβάσετε και συμφωνείτε με τον παραπάνω κώδικα δεοντολογίας που διέπει αυτό το χώρο.

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies. More details…