Περιφερειακή Εφορεία Προσκόπων Δυτικής Αττικής

ΑρχικήΕίμαι Πρόσκοπος

Κλάδος Προσκόπων

Κλάδος προσκόπων

Κλάδος Προσκόπων

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων (Ο.Π).
Στην Ομάδα Προσκόπων συνεχίζεται η διαπαιδαγώγηση, που άρχισε στην Αγέλη Λυκοπούλων.
Τα μέλη της Ομάδας Προσκόπων, αφού δώσουν την Υπόσχεση του Προσκόπου, ονομάζονται Πρόσκοποι. Ανάλογα δε την ειδικότητα του Συστήματος τους ονομάζονται Ναυτοπρόσκοποι ή Αεροπρόσκοποι.