69η Αρχική Σχολή Προσκοπικής Τεχνικής

Τόπος διεξαγωγής: Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και Όρος Πατέρα

Ημέρες διεξαγωγής:Σάβ, 17/10/2015 - Κυρ, 18/10/2015
Κυρ, 25/10/2015
Σάβ, 31/10/2015 - Κυρ, 01/11/2015

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Κυρ, 27/09/2015

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 32

Αρχηγός Σχολής: Θεολόγης Κωνσταντίνος

Κλιμάκιο οργάνωσης Σχολής: Γενική Εφορεία

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής : 17 - 18 Οκτωβρίου 2015, στην Περιφεριακή Εφορεία Δυτικής Αττικής.

Εισαγωγική Εκπαίδευση: 25 Οκτωβρίου 2015, στην Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής.

Προσκοπική Τεχνική (Εκδρομή Εξερεύνησης) : 31 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015 στο Όρος Πατέρας και στην θέση Λυκόρεμα.

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν Εντολή Διοικήσεως, καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος  2015 - 2016. Τα Ενήλικα Στελέχη και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να επιλέξουν την Εκπαίδευση που θέλουν να παρακολουθήσουν ανεξάρτητα το που αυτά διοικητικά ανήκουν.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep εφαρμογή e-Εκπαίδευση η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Προϊστάμενο Έφορο.  

Σε κάθε Εκπαίδευση προτεραιότητα έχουν οι Βαθμοφόροι οι οποίοι έχουν τα ανάλογα καθήκοντα, στα οποία απευθύνεται η εκάστοτε Εκπαίδευση και έχουν καταβάλει έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή τους. Ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεταξύ των 12 έως 32 Εκπαιδευομένων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος.

 

2. Διαδικασία Συμμετοχής

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Στέλεχος του ΣΕΠ στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται 69ΑΣΠΤ-ΕΠΩΝΥΜΟ, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική στήλη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής (Εγκύκλιος 8/2013  http://www.sep.org.gr/sites/default/files/anakoinoseis/).

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

- Όταν η ακύρωση γίνει 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

- Όταν η ακύρωση γίνει 7-14 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.

- Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της, παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των 32 ατόμων εκτός αν λόγω του είδους της Εκπαίδευσης ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος. Για την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση τηρείται από το αρμόδιο Προσκοπικό Κλιμάκιο ή την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης που είναι οικονομικά τακτοποιημένη και των προσκοπικών καθηκόντων. Προηγούνται οι Αρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου και ακολουθούν οι Υπαρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου για τις Εκπαιδεύσεις των Κλάδων και Ειδικοτήτων και στη συνέχεια ακολουθεί κάθε άλλο Ενήλικο Στέλεχος που έχει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προηγούμενα κάνει την Αίτηση του. Περισσότεροι του ενός Βαθμοφόροι του ιδίου Συστήματος ή Κλιμακίου περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 32 ή ως άλλος μικρότερος έχει οριστεί.  

Τόπος διεξαγωγής: Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και Όρος Πατέρα

Ημέρες διεξαγωγής: Σάβ, 17/10/2015 - Κυρ, 18/10/2015

Κυρ, 25/10/2015

Σάβ, 31/10/2015 - Κυρ, 01/11/2015

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Κυρ, 27/09/2015

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 32

Αρχηγός Σχολής: Θεολόγης Κωνσταντίνος

Κλιμάκιο οργάνωσης Σχολής: Γενική Εφορεία

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις Προσκοπικής Τεχνικής : 17 - 18 Οκτωβρίου 2015, στην Περιφεριακή Εφορεία ΔυτικήςΑττικής.

Εισαγωγική Εκπαίδευση: 25 Οκτωβρίου 2015, στην Περιφερειακή Εφορεία Δυτικής Αττικής.

Προσκοπική Τεχνική (Εκδρομή Εξερεύνησης) : 31 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2015 στο Όρος Πατέρας και στην θέση Λυκόρεμα.

1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εκπαιδεύσεις έχουν όλα τα Ενήλικα Στελέχη που έχουν Εντολή Διοικήσεως, καθώς και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων που έχουν απογραφεί οι ίδιοι και τα Κλιμάκια τους για το έτος  2015 - 2016. Τα Ενήλικα Στελέχη και τα Μέλη Προσκοπικών Δικτύων μπορούν να επιλέξουν την Εκπαίδευση που θέλουν να παρακολουθήσουν ανεξάρτητα το που αυτά διοικητικά ανήκουν.

Προκειμένου ένα Ενήλικο Στέλεχος ή Μέλος Προσκοπικού Δικτύου να λάβει μέρος στην Εκπαίδευση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά πλέον μέσω του e-sep εφαρμογή e-Εκπαίδευση η Αίτηση Συμμετοχής του από τον Αρχηγό Συστήματος ή τον Προϊστάμενο Έφορο.  

Σε κάθε Εκπαίδευση προτεραιότητα έχουν οι Βαθμοφόροι οι οποίοι έχουν τα ανάλογα καθήκοντα, στα οποία απευθύνεται η εκάστοτε Εκπαίδευση και έχουν καταβάλει έγκαιρα την οικονομική συμμετοχή τους. Ανάλογα με το είδος της εκπαίδευσης ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεταξύ των 12 έως 32 Εκπαιδευομένων και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μεγαλύτερος.

2. Διαδικασία Συμμετοχής

Ειδικότερα για να συμμετέχει ένα Ενήλικο Στέλεχος του ΣΕΠ στις Εκπαιδεύσεις θα πρέπει:

Η Αίτηση Συμμετοχής του να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω e-sep σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες.

Η Αίτηση Συμμετοχής προκειμένου να γίνει αποδεκτή από το σύστημα θα πρέπει να σημειωθούν τα απαραίτητα στοιχεία από το αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας ΣΕΠ ή από το αντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθμ. 362-002002-004018  (IBAN: GR 39 0140 3620 3620 0200 2004 018) της ALPHA BANK. Στην αιτιολογία θα αναγράφεται 69ΑΣΠΤ-ΕΠΩΝΥΜΟ, όπως αυτός αναφέρεται στη σχετική στήλη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ. Για να ληφθεί υπόψη η Αίτηση Συμμετοχής θα πρέπει να έχει καταβληθεί ολόκληρο το προβλεπόμενο ποσό της οικονομικής συμμετοχής (Εγκύκλιος 8/2013  http://www.sep.org.gr/sites/default/files/anakoinoseis/).

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής Εκπαιδευόμενου ισχύουν τα παρακάτω σχετικά με την επιστροφή της οικονομικής συμμετοχής:

- Όταν η ακύρωση γίνει 15 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων στον Εκπαιδευόμενο.

- Όταν η ακύρωση γίνει 7-14 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της Εκπαίδευσης επιστρέφεται το 70% των χρημάτων της συμμετοχής.

- Όταν η ακύρωση γίνει σε λιγότερο από 7 ημερολογιακές ημέρες πριν από την έναρξη της Εκπαίδευσης τότε, για διαχειριστικούς λόγους λειτουργίας της,παρακρατείται το σύνολο των καταβεβλημένων χρημάτων από τον Εκπαιδευόμενο.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, δεν μπορεί να ξεπερνά τον αριθμό των 32 ατόμων εκτός αν λόγω του είδους της Εκπαίδευσης ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος. Για την επιλογή των συμμετεχόντων σε κάθε Εκπαίδευση τηρείται από το αρμόδιο Προσκοπικό Κλιμάκιο ή την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της Αίτησης που είναι οικονομικά τακτοποιημένη και των προσκοπικών καθηκόντωνΠροηγούνται οι Αρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου και ακολουθούν οι Υπαρχηγοί Τμημάτων του Κλάδου για τις Εκπαιδεύσεις των Κλάδων και Ειδικοτήτων και στη συνέχεια ακολουθεί κάθε άλλο Ενήλικο Στέλεχος που έχει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προηγούμενα κάνει την Αίτηση του. Περισσότεροι του ενός Βαθμοφόροι του ιδίου Συστήματος ή Κλιμακίου περιλαμβάνονται στους συμμετέχοντες μόνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός 32 ή ως άλλος μικρότερος έχει οριστεί.  

 

Top
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου, δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies. More details…